Bestuur IVN Dordrecht

Functie

Naam

 

e-mail

Voorzitter

Frans

Beuvens

 

f.beuvens@gmail.com

 

Secretaris

 

 

Marjo Wiltenburg

 

secretariaativndordrecht@gmail.com

 

 

Penning- meester & leden-administratie

Ad Wiltenburg

 

penningmeesterivndordrecht@gmail.com

 

Algemeen lid

Willie

Heldoorn

 

 

Algemeen lid

John van Rijn

 

webmasterivndordrecht@gmail.com

 

P.R. (Public Relations)

Nelleke Meeldijk

 

ivnpr@hotmail.com

 

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer  4032 3472

ANBI status sinds 01/01/2008

 

RSIN nummer  815093627

statuten IVN Dordrecht 2019