Regiowerkgroep Graafschap

Onze werkgroep bestaat uit een stel enthousiaste mensen met liefde en aandacht voor natuur en cultuur, die samen de doelstelling van het IVN willen uitdragen.

Klik op onderstaand document om het jaarverslag over het jaar 2020 te downloaden.

Jaarverslag 2020 regiowerkgroep Graafschap

Wij verzorgen de wandelingen en/of fietstochten in de omgeving van Doetinchem, Zelhem, Doesburg, Hummelo en Keppel uit het jaarprogramma van IVN De Oude IJsselstreek. Voor kinderen organiseren we in elk seizoen diverse activiteiten, zoals struintochten, waterdiertjes scheppen en herfstdoe-activiteiten.

Verder verzorgen wij op verzoek aangevraagde wandelingen voor bijvoorbeeld buurten, verenigingen, scholen en families. Ook kinderpartijtjes zijn erg gewild, daaraan beleven de gidsen ook elke keer zelf weer veel plezier.

Bij Kasteel Keppel helpen we de baron met de buitenlessen voor het SME-scholenproject “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht” om de schoolkinderen te laten genieten van de natuur en cultuur rondom het kasteel.

In ons gebied wandelen en/of fietsen we vooral in diverse delen van de stad Doetinchem (bijvoorbeeld De Huet, park Overstegen of de Ruige Horst), De Slangenburg, landgoed Hagen (de Kruisbergse bossen), de Wrange/de Pol bij Gaanderen, in Hummelo op het landgoed Enghuizen, bij kasteel Keppel, het stroomgebied van de Rode Beek en op de Hoge Linie in Doesburg.

Tijdens onze tochten besteden we aandacht aan de fauna en flora, het landschap, de geschiedenis en de ecologische verbindingszones. In de loop van de jaren hebben we heel wat documentatie over de diverse (natuur)gebieden verzameld waaruit onze gidsen kunnen putten.

Voor sommige excursies is vooraf overleg nodig met eigenaren of beheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Van hen nemen we op hun verzoek ook wel excursies over.

Een aantal gidsen van onze werkgroep heeft zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in wilde planten, vogels, mossen en paddenstoelen. Hun kennis delen ze graag met hun collega’s die daarvan dankbaar gebruik maken bij de voorbereiding van een activiteit. Waar nodig werken we samen met andere werkgroepen van onze afdeling, zoals de Zoogdierenwerkgroepde Vogelwerkgroep en de werkgroep Cursussen.

Wat kunt u doen bij onze werkgroep?

Er vinden in onze werkgroep tal van activiteiten plaats waaraan u kunt deelnemen, ook als u (nog) geen gidsencursus gevolgd hebt.

  • Bij de kinderactiviteiten bijvoorbeeld is het niet echt nodig dat u een gidsendiploma hebt: vindt het leuk om met kinderen om te gaan en kunt u samen met hen verwonderd zijn over alles wat er in de natuur is te ontdekken is, dan bent u hierbij van harte welkom.
  • Veel voldoening, ook voor niet-gidsen, geeft ook het zogenaamde monitoren voor onder andere RAVON (reptielen, amfibieën, vissen) en SOVON (vogels).
  • We hebben zitting in diverse (gemeentelijke) klankbordgroepen en geven daar onze mening. Er is daarbij overleg over het openbare groen en op verzoek ondersteunen we overheden met bijvoorbeeld het inventariseren van monumentale bomen.
  • ’t Onderholt, een agrarische natuurvereniging, helpen we met het in kaart brengen van de flora en fauna op diverse bedrijven.

Op aanvraag: excursies onder leiding van een IVN-gids

De regiowerkgroep verzorgt op verzoek aangevraagde excursies voor bijvoorbeeld uw familie, buurt, vereniging, school, medewerkers of collega's.
Ook kinderpartijtjes zijn erg gewild.
Kijk hier voor een overzicht van ons complete aanbod én onze tarieven.

Vergaderingen

We komen 5 à 6 keer per jaar bij elkaar om op een ontspannen manier van gedachten te wisselen, de taken te verdelen en verslag te doen van de diverse werkzaamheden.
1 x per jaar maken de werkgroepleden een uitstapje (met aanhang) naar een interessant gebied. Leuk en leerzaam, maar vooral gezellig.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Wilt u onze werkgroep komen versterken? Dan bent u van harte welkom. Klik hier om u aan te melden.

Coördinator

Peter van Nistelrooij
Telefoon: 06 835 624 90

E-mail: graafschap@ivn-doij.nl