Amersfoort
Beleid & Organisatie
woensdag04sep2019

Vertrouwenspersoon

In Veilige Handen

De afdeling Amersfoort hecht waarde aan een veilige omgeving waarin iedereen plezier kan beleven aan natuurbeleving in de meest brede zin van het woord. Sommige groepen verdienen hierbij extra aandacht omdat ze kwetsbaar zijn. Landelijk is hiervoor beleid ontwikkeld dat de afdeling Amersfoort integraal volgt. Het beleid “In Veilige Handen” schrijft o.a. voor dat de afdeling een vertrouwenspersoon aanstelt. Hier is inmiddels in voorzien.

De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden voor advies en/of begeleiding als er ongewenst gedrag ervaren wordt zoals beschreven in de omgangsvormen van IVN Amersfoort.

 • Taken
 • Verleent opvang in de vorm van luisteren, bijstaan en adviseren.
 • Geef uitleg over haar rol als vertrouwenspersoon IVN Amersfoort. Daarbij wordt de privacy benadrukt. D.w.z. dat er alleen acties ondernomen worden in goed overleg en afstemming met betrokkene.
 • Zoekt met betrokkene naar oplossingen. Adviseert betrokkene in goed overleg over eventuele vervolgstappen in deze.
 • Verwijst waar nodig m.b.t. de ontstane situatie.
 • Begeleidt de betrokkene bij eventuele vervolgstappen.
 • Geeft nazorg.
 • Registreert de meldingen. Deze meldingen worden als zeer vertrouwelijk behandeld.
 • De vertrouwenspersoon zal alleen het bestuur informeren over het aantal meldingen en de aard ervan, maar geen inhoudelijke informatie verstrekken.
 • Meldingsplicht zedenmisdrijven
 • tot slot is van belang dat er altijd Meldingsplicht is richting politie, als er sprake is van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer zelf bepaalt of er wel of niet aangifte wordt gedaan.

Binnen IVN Amersfoort  is de Vertrouwenspersoon:

Om kennis te nemen van het volledige beleid verwijzen wij U naar de brochure In Veilige Handen van IVN landelijk.