Amersfoort
Beleid & Organisatie
woensdag08mei2019

UITNODIGING !!

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering die plaatsvindt op woensdag 8 mei a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Groene Huis in Park Schothorst.
De avond bestaat uit een formeel en een informeel deel, zie hiervoor de Agenda ALV mei 2019.

Conceptnotulen ALV  18-06-20

Conceptnotulen 18-4-2018


Er zijn een aantal jaarlijks terugkerende vaste agendapunten.
Daarnaast willen we ook het Huishoudelijk Reglement vaststellen, in aansluiting op de nieuwe statuten en het beleid ”In Veilige Handen” bij IVN, met daarbij horend een Gedragscode.

Het financiële verslag is op dit moment nog niet afgerond, dit volgt zo snel mogelijk.

Wilt u laten weten of u aanwezig bent i.v.m. de catering door een email te sturen naar info@ivnamersfoort.nl of te bellen naar 033-4807725.
Is uw emailadres bekend bij ons ? Zo niet, wilt u dit dan alsnog doorgeven op info@ivnamersfoort.nl 

 

Graag tot ziens in het Groene Huis op woensdag 8 mei.
Namens het dagelijks bestuur,

Ruud van Nus
Voorzitter