Amersfoort
IVN
zondag02feb2020

Nieuwe algemene leden gezocht! Nieuwe penningmeester is gevonden ! !

Vacatures bestuurslid IVN Amersfoort dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) heeft vacatures. Wat het DB lidmaatmaatschap inhoudt?  Als bestuurslid vergader je een keer per kwartaal met het DB onderling en een keer per kwartaal met het algemeen bestuur (AB). Het AB bestaat uit het DB en de coördinatoren van de werkgroepen. Door deze constructie ontstaat verbinding tussen het DB en de werkgroepen en tussen de werkgroepen onderling.

 

Als lid van het dagelijks bestuur houd je de koers van IVN Amersfoort in beeld en ondersteun je de werkgroepen. De steun bestaat uit raad en daad. Ook de jaarvergadering hoort bij de werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene leden. Daarnaast onderhoud het DB contact met IVN afdelingen in de regio en met het landelijk bestuur. De tijdsinvestering is zoveel als je wilt maar minimaal vier uur per maand.

Wil jij het dagelijks bestuur en daarmee heel IVN Amersfoort ondersteunen? Kom dan een keertje snuffelen bij een vergadering! Onze voorzitter, Ruud van Nus, is altijd te bereiken via ruudvannus@live.nl