Onderzoek

Het bewijs stapelt zich op! Lees in onderstaande rapporten hoe natuur een positief effect heeft op de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit van kinderen.

En ontdek hoe groene schoolpleinen natuurrijk onderwijs kunnen ondersteunen.

Natuurintelligentie (NQ)

Meer dan de helft van alle kinderen uit de bovenbouw van de basisschool blijkt zich niet verbonden te voelen met de natuur en heeft ook weinig praktische vaardigheden om die verbinding te maken. Vooral kinderen zonder tuin en kinderen die met hun ouders of school weinig natuuractiviteiten ondernemen scoren laag. Terwijl kinderen die opgroeien met de natuur, gezonder, gelukkiger en creatiever zijn dan leeftijdsgenootjes. Hoe keren we dit tij?

Effect van natuur op kinderen

Kom te weten wat het effect van natuur is op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019

Iedereen kent de zorgwekkende trends: kinderen zitten uren gekluisterd aan schermen, spelen weinig buiten en kampen vaker al op jonge leeftijd met overgewicht en psychische klachten. Maar hoe keren we dit tij? Dit rapport is een handreiking aan iedereen die wil werken aan groene oplossingen.

Podcast de ‘Gezonde School’

Meer onderzoek naar het effect van natuur op kinderen

Beetje natuur, grote invloed

Een klein beetje groen blijkt al verrassend veel invloed te hebben. Natuur werkt als een vluchtheuvel voor de geest.

Speelnatuur en veiligheid

De maatschappelijke behoefte aan speelnatuur buiten de bebouwde kom is groot. Tegelijkertijd leidt deze behoefte tot vragen en misverstanden over bijvoorbeeld de veiligheid. Dit rapport biedt heldere richtlijnen en aanbevelingen.

Groene kansen voor de jeugd

Op zeven verschillende thema’s wordt stand van zaken onderzocht, worden kansen belicht en suggesties gedaan voor de nabije toekomst.

Groene schoolpleinen

Een groen schoolplein kan een belangrijke rol spelen in het effect van natuur op kinderen.

Whitepaper: De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen

In onderstaande whitepaper lees je wat de effecten zijn van een groen schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de omgeving, maar vooral op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur én de kwaliteit van het onderwijs.

Meer onderzoek naar groene schoolpleinen

Het schoolplein als beweeg- en leerplein

Kom meer te weten over de voordelen en kansen voor het schoolplein als beweeg- en leerplein. Ontdek welke factoren bewegen, spelen en leren bevorderen. Niet alleen op het gebied van de inrichting, maar ook bij het gebruik en de organisatie hiervan.

Gezonde schoolpleinen

Vanuit het project Speelse & natuurrijke schoolpleinen zijn feiten en cijfers verzameld omtrent bewegen en buitenspelen, een groene omgeving en gezonde ontwikkeling van de jeugd. Deze cijfers tonen kort maar krachtig aan dat een gezond schoolplein een waardevolle aanvulling is op de leefomgeving van kinderen.

Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein

Lees in deze casestudy van de gemeente Rotterdam hoe het ombouwen van een grijs naar een groen schoolplein de gebruikswaarde, belevingswaarde en attractiewaarde laat toenemen.