Scholen

Lespakket bovenbouw basisonderwijs & voortgezet onderwijs

In het kader van Citizen Science ontwikkelt Naturalis in samenwerking met IVN, LandschappenNL en Natuur & Milieu een lespakket. Dit lespakket is  speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. De leerlingen gaan drie verschillende onderzoekjes doen:
1. Bijentelling: Welke soorten zijn er, waar en hoeveel?
2. Bijenparadijs: Wat kunnen we doen om bijen te helpen en wat is het effect hiervan?    
3. Bestuiving: Is er voldoende bestuiving voor gewassen en wilde planten door bijen?
Bekijk het lespakket hier.

Educatieprogramma MBO Groen

Om structureel betere levenskansen voor de wilde bij te creëren, is voorlichting en educatie voor de (toekomstige) groenprofessional heel belangrijk. Daarom hebben we een speciaal educatieprogramma gemaakt voor vakdocenten, studenten en de groene professional. Op de website van Nederland Zoemt kun je verschillende lesmodules downloaden, zoals ‘biologie wilde bijen’, inrichting voor wilde bijen en nestgelegenheid voor wilde bijen. Ook vind je hier een plantendatabase met 1500 soorten.