Nederland Zoemt heeft lespakketten ontwikkeld voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieën: basisonderwijs, voortgezet onderwijs (bovenbouw en onderbouw) en het MBO. Al het materiaal is hieronder gratis te downloaden.

Bijen tellen tijdens Nederland Zoemt

Lesmateriaal basisonderwijs

Ode aan de hommelkoningin

Lespakket bijen voor basisonderwijs

Dit lespakket voor het basisonderwijs bevat vier lesbrieven.

Extra lesmateriaal

 • Kidsboekje: ‘Word bijenbeschermer’, leer meer over wilde bijen en word bijenbeschermer.
 • Zoekkaart: leer om de bekendste bijen uit elkaar te houden met deze zoekkaart
 • Kleurplaat: ga lekker aan de slag met deze kleurplaat
 • Bijenposter: met deze wilde bijenposter kun je verschillende wilde bijen uit elkaar houden.

Lespakketten voortgezet onderwijs

wilde bijen

Lespakket VO onderbouw

Met dit lespakket kunnen leerlingen en hun docenten samen de omgeving van de school bijvriendelijker maken én bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Docentenhandleiding: de handleiding geeft informatie over de drie onderzoeksactiviteiten en de opbouw en inzetbaarheid binnen en buiten de klas.
 • Onderzoeksactiviteit 1: Nationale Bijentelling voor scholen. Leer de meest voorkomende bijen herkennen.
 • Onderzoeksactiviteit 2: B&B voor wilde bijen. Tover je schoolplein om tot een bijenparadijs met voedselplanten en netstgelegenheid. En onderzoek welke wilde bijen daarvan profiteren.
 • Onderzoeksactiviteit 3: Bestuivingskracht. leer over het belang van bijen voor onze voedselvoorziening.
 • Presentatie Nederland Zoemt: De presentatie bevat beeldmateriaal ter afsluiting van de drie activiteiten.

Lespakket VO bovenbouw

Met dit lespakket kunnen leerlingen en hun docenten samen de omgeving van de school bijvriendelijker maken én bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Docentenhandleiding: de handleiding geeft informatie over de drie onderzoeksactiviteiten en de opbouw en inzetbaarheid binnen en buiten de klas.
 • Onderzoeksactiviteit 1: Nationale Bijentelling voor scholen. Leer de meest voorkomende bijen herkennen.
 • Onderzoeksactiviteit 2: B&B voor wilde bijen. Tover je schoolplein om tot een bijenparadijs met voedselplanten en netstgelegenheid. En onderzoek welke wilde bijen daarvan profiteren.
 • Onderzoeksactiviteit 3: Bestuivingskracht. leer over het belang van bijen voor onze voedselvoorziening.
 • Presentatie Nederland Zoemt. De presentatie bevat beeldmateriaal ter afsluiting van de drie activiteiten.

Lespakket MBO Groen

Om structureel betere levenskansen voor de wilde bij te creëren is voorlichting en educatie voor de (aankomend) groenprofessional heel belangrijk. Dit educatieprogramma is speciaal gemaakt voor vakdocenten, studenten en de groene professional. De lesmodules zijn ontwikkeld door Wellantcollege, in samenwerking met Arie Koster, Naturalis/Eis en de VHG.

Zaadbommen maken