Veiligheid groen schoolplein

Als je als school een groen schoolplein gaat aanleggen, dan is het net zoals bij een betegeld schoolplein belangrijk dat de leerlingen er veilig zijn. Wij geven tips.

Veilig, vrij en sociaal

Kinderen zijn leergierig, ze willen ontdekken en verleggen hun grenzen. Tijdens het spelen leren ze risico’s inschatten en keuzes maken. De speelaanleidingen op een groen schoolplein brengen ander speelgedrag, uitdagingen en risico’s met zich mee dan de stenen pleinen. Het is daarom zeer belangrijk om hier goed over na te denken en leerkrachten en ouders hierin mee te nemen. Voorbeelden en ervaringen van andere scholen kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Toezicht en veiligheid

Bij de veiligheid gaat het om het houden van toezicht en veiligheid rondom de speelaanleidingen. Het toezicht houden op een stenen schoolplein is gemakkelijk. Leerkrachten en/of ondersteuners hebben overzicht en zien vrijwel alles. Door bebossing, heuvels of bijvoorbeeld een kruip-door-sluip-door is een andere aanpak noodzakelijk. De kinderen kunnen op meer plaatsen spelen en zich verstoppen. Tijdens het maken van een ontwerp houd je hier al rekening mee. Let bijvoorbeeld op de schoolpleinhoogte van de struiken en de keuze van beplanting. Kies strategische plekken voor speelaanleidingen. Op deze manier kan de toezichthouder rondlopen en toch relatief gemakkelijk het overzicht bewaren.

Wettelijke eisen

Alle speelaanleidingen moeten voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Wordt er gekozen voor bestaande speeltoestellen, dan voldoen deze vaak aan de WAS-eisen. Als zelf een constructie wordt gemaakt dan moeten deze nog gekeurd worden. Een ontwerper of hovenier kan hierbij helpen. Hier vind je meer informatie en tips over veiligheid op het schoolplein.

Sociale klimaat

Een groen schoolplein zorgt ervoor dat de jeugd veilig en zorgeloos kan spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ het sociale klimaat op het plein beter is dan daarvoor. Sjerp de Vries van Wageningen Environmental Research (Alterra): “Na de herinrichting zijn er volgens de kinderen minder ruzies en pesterijen op het plein dan daarvoor. Ook zien ze minder kinderen aan de kant staan. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan de grotere variatie die het groene schoolplein biedt. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het emotionele welzijn van de kinderen.”