Waarnemingen 2020

Datum

2601

             

Soort

 

             

 

 

             

Aalscholver

 

             

Blauwe reiger

 

             

Boomklever

1

             

Boomkruiper

 

             

Boomleeuwerik

 

             

Boompieper

 

             

Braamsluiper

 

             

Buizerd

1

             

Canadese gans

1

             

Dodaars

 

             

Ekster

 

             

Fitis

 

             

Fuut

 

             

Gaai

 

             

Geelgors

 

             

Goudhaantje

 

             

Grasmus

 

             

Grauwe gans

1

             

Groene specht

1

             

Groenling

 

             

Grote bonte specht

1

             

Grote gele kwikstaart

 

             

Grote lijster

 

             

Heggenmus

1

             

Holenduif

1

             

Houtduif

1

             

Huismus

1

             

Huiszwaluw

 

             

Kauw

1

             

Kneu

 

             

Knobbelzwaan

 

             

Koekoek

 

             

Kokmeeuw

 

             

Koolmees

1

             

Kuifeend

 

             

Meerkoet

 

             

Merel

1

             

Middelste bonte specht

 

             

Nijlgans

1

             

Pimpelmees

1

             

Putter

1

             

Roek

 

             

Roodborst

 

             

Roodborsttapuit

 

             

Slobeend

 

             

Spreeuw

1

             

Sprinkhaanrietzanger

 

             

Staartmees

1

             

Tafeleend

 

             

Tjiftjaf

 

             

Torenvalk

 

             

Tuinfluiter

 

             

Turkse tortel

 

             

Veldleeuwerik

 

             

Vink

1

             

Waterhoen

 

             

Wilde eend

1

             

Winterkoning

1

             

Wintertaling

 

             

Witte kwikstaart

 

             

IJsvogel

 

             

Zanglijster

 

             

Zilverreiger

 

             

Zwarte kraai

 

             

Zwarte mees

 

             

Zwarte specht

 

             

Zwartkop

 

             

Totaal

21

 

 

 

 

 

 

 

26 januari  Rimburgerbos