Overzicht waarnemingen

Datum 0603 0304 0805        
               
Soort              
               
Aalscholver  

x

         
Blauwe reiger   x          
Bonte vliegenvanger     x        
Boomklever x x          
Boomkruiper x x x        
Boomleeuwerik     x        
Boompieper     x        
Buizerd x x x        
Canadese gans   x x        
Fitis     x        
Fluiter     x        
Fuut   x          
Gekraagde roodstaart     x        
Goudvink     x        
Groene specht x x x        
Grote bonte specht x x x        
Grote gele kwikstaart   x          
Grote lijster     x        
Heggenmus x x          
Holenduif   x          
Houtduif x x x        
Huismus   x          
Ijsvogel   x          
Knobbelzwaan   x          
Koolmees x x x        
Meerkoet   x          
Merel x x x        
Nijlgans   x          
Pimpelmees x x          
Putter     x        
Roodborst x x x        
Roodborsttapuit     x        
Spreeuw   x x        
Tjiftjaf x x x        
Tuinfluiter     x        
Vink x x x        
Waterhoen   x          
Wilde eend   x x        
Winterkoning x x x        
Wintertaling   x          
Witte kwikstaart   x          
Zanglijster x x          
Zwarte kraai x x x        
Zwarte mees     x        
Zwartkop     x        
               
Totaal 16 32 28