Bankgegevens

Rabobank rekeningummer
NL53 RABO 015.17.75.680
t.n.v. IVN Ubach over Worms

Contributie:                                                                                                                 Leden € 22,- per jaar                                                                             Huisgenootleden: € 10,- per jaar

Abonnement:                                                                                                               de Natuurgids € 17,- per jaar