Roermond e.o.
(Zoog)dieren
woensdag24feb2021

Provincie en Mulleners Vastgoed liegen in Roermondse dassenkwestie

Roermondse dasjes nu wees

De Zoogdierwerkgroep van IVN Roermond e.o. constateert dat de provincie, Kragten, Mulleners en Bionet Natuuronderzoek zich bedienen van een reeks van leugens en verdraaiingen van feiten. Een 'spindoctor' helpt de provincie daarbij zo blijkt uit de steeds maar wisselende persberichten op de website van de provincie Limburg. Steeds opnieuw probeert de provincie het publiek, de Limburgers, uit eigen belang, op het verkeerde been te zetten zo ziet de Zoogdierwerkgroep.

Maandag vertelde de provincie aan dagblad 'De Limburger' dat de door Mulleners Vastgoed ingeschakelde deskundige nooit heeft gesteld dat er geen zwangere das aanwezig was, maar dat de kans daarop zeer klein was.

Uit opgevraagde stukken blijkt dat dit een leugen is.

De aanvragers van de ontheffing voor het vangen en verplaatsen van de dassen in Roermond zijn Mulleners Vastgoed uit Echt en adviesbureau Kragten BV uit Herten. Zij stellen vrijdag 12 februari in hun 'plan van aanpak' dat is ingediend om langer dassen te mogen vangen: "... Na bestudering van de opnames is de conclusie van onze dassendeskundigen dat de tweede das die in het plangebied in Roermond aanwezig is, niet zwanger is en geen jongen heeft geworpen..." (het mannetje was toen al gevangen). Met 'opnames' bedoelen Mulleners, Kragten en Bionet de beelden die met wildcamera's van de beide dassen zijn gemaakt.

Verder blijkt dat een deel van die beelden onrechtmatig is verkregen. Namelijk pas na de ontheffing op 27 januari. Op woensdag 3 februari namelijk zijn de beide dassen 'gevangen' gezet binnen een omheining. Het is de dassen die dag onmogelijk gemaakt om nog langer bij hun voedsel te komen.

Op donderdag 4 en zaterdag 6 februari zijn beelden gemaakt die in het 'plan van aanpak' worden genoemd en geïnterpreteerd om aan te tonen dat het achtergebleven vrouwtje niet zwanger of zogend zou zijn.

Het wel of niet zwanger of zogend zijn van het vrouwtje had voordat de ontheffing door de provincie werd verleend al duidelijk moeten zijn ! Das&Boom en ervaren dassenmensen uit het land laten weten dat deze en andere interpretaties van de wildcamerabeelden door de 'dassendeskundigen' die Mulleners en Kragten hebben ingeschakeld onjuist zijn. En dat is ook wel gebleken, er werden zaterdag twee jonge dasjes gevonden bij het afgraven van de dassenburcht !

In het 'plan van aanpak' wordt verder gesteld: “… Er is geen oud nestmateriaal in de werpheuvels aangetroffen. Er zijn geen beelden aanwezig van een das die nestmateriaal naar binnen sleept voor het kraamnest....” De Zoogdierwerkgroep heeft bij verschillende gelegenheden wel nestmateriaal gezien en Kragten meldt ook nestmateriaal in het eerder ingediende compensatieplan op pagina 14.

Dat de dassen niet meer met nestmateriaal sleepten had drie redenen, één, ze konden daar niet meer bij vanwege de geplaatste omheining, twee, op de dassenpijp waar eerder nestmateriaal door de Zoogdierwerkgroep is gezien stond geen wildcamera gericht en drie, het vrouwtjes was net bevallen !

De provincie, bij monde van een senior vergunningen, liet de Zoogdierwerkgroep afgelopen donderdag weten dat ook een onafhankelijke dassendeskundige naar de aanvragen van Mulleners en Kragten, die zich mede baseren op Bionet, heeft gekeken. Ook deze door de provincie geraadpleegde deskundige blijkt het dus mis te hebben gehad. Hij volgde blijkbaar de interpretaties van de 'deskundigen' van Mulleners en Kragten en was het daar mee eens. Onterecht !

De provincie, Kragten en Mulleners hoeven geen stadsdassen te redden laat de Zoogdierwerkgroep weten. Deze dassen hadden, net zoals andere stadsdassen in Roermond een mooi plekje gevonden en waren rond en gezond. En samen zwanger bovendien. Ze weten in de stad prima hun kostje bij elkaar te scharrelen. Van auto's hadden ze in het rustige 't Ham en directe omgeving geen last.

Mulleners en Kragten, met volledige medewerking van de provincie, besloten dat het snel gaan bouwen van luxe woningen belangrijker is dan het zorgvuldig omgaan met een zogende das, haar jongen en mannetje... Een paar maanden wachten zou voldoende zijn geweest.

En bij deze blunder bleef het niet. De locatie waar de dassen zouden worden uitgezet is niet zorgvuldig onderzocht. Al zeker sinds 2015 is bekend dat daar al dassen wonen liet ecoloog Wim Tegels uit Vlodrop ons weten. Hadden Mulleners en Kragten zorgvuldig hun werk gedaan dan zouden ze dat zelf hebben moeten constateren. Uit de onderbouwing van die locatiekeuze, in het bij de provincie ingediende compensatieplan blijkt nergens dat ze recente gegevens hebben verzameld over de dassen in Vlodrop. De provincie had daar naar moeten vragen laat ecoloog Tegels weten. Maar ze verzuimden dat. In een bestaand dassenterritorium kun je geen dassen uitzetten omdat dat tot gevechten of erger leidt.

Als gevolg van al deze blunders van de provincie, Mulleners, Kragten en Bionet zijn twee piepjonge dasjes nu weesjes. Hun vader en moeder, een mannetje en vrouwtje das zijn dakloos. Ze kunnen nog nergens naar toe en zitten allemaal gevangen in een opvang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl

Voor inhoudelijke informatie over dassen, kunstburchten en meer kunt u contact opnemen met Das&Boom, 024 - 684 22 94.