Nieuw bestuur voor IVN Roermond e.o.

Roermond e.o. 17 februari 2023

Op de ALV van 8 februari j.l. is een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe samenstelling vindt u elders op deze website.

Uiteraard is ook stilgestaan bij de vertrekkende voorzitter en vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn hartelijk bedankt voor hun diensten en we hopen ze nog vaak bij activiteiten van IVN Roermond e.o. tegen te komen.

Roermond Rikie Verhagen

Deel deze pagina