Groene Camera Trofee 2019

In  het volgende album staan de foto's die meedingen naar de Groene Camera Trofee 2019. De foto’s die je tijdens (de voorbereiding van) een IVN activiteit ZELF hebt gemaakt kunnen het gehele jaar gestuurd worden naar fotomaster@ivnroermond.nl o.v.v. De Groene Camera Trofee.
De fotomaster zal er voor zorgen, dat de opnames  aan onderstaand album worden toegevoegd. De keuze van de winnaar wordt tijdens onze jaarvergadering begin 2020 gemaakt.

Met ingang van dit jaar (2019) mogen maximaal 5 foto's per activiteit per persoon worden ingestuurd. Dit om te voorkomen dat we bij het nomineren komend jaar honderden foto's moeten doornemen. Als al onze fotografen van elke activiteit 5 foto's insturen dan worden het er desondanks nog heel veel ! Verras ons gerust. We vinden het leuk om samen terug te kijken op onze activiteiten.

Naar de inzendingen voor 2019 >>>

Vanaf 2017 staan de ingezonden foto's in albums op Google foto's. Indien u een korte uitleg wilt hebben over de mogelijkheden en icoontjes op die albumpagina's:  Uitleg Google Foto's