Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Maastricht worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen twee maal per jaar met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Overzicht van de werkgroepen:
voor meer info, klik op de naam van de werkgroep

Werkgroep Jeugd - de Jekerdal-scharrelkids
Coördinator:
Tineke de Jong, e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl

Werkgroep Flora
Coördinator:
Susanne Eussen, e-mail: s.eussen@gmail.com

Werkgroep Natuurbeheer
Coördinatoren:
Stephan Prinsen, e-mail: stephanprinsen@gmail.com
Dirk van de Weijer, e-mail: bonlogis@hotmail.com

Werkgroep Vogels
Coördinatoren:
Janneke Ackermans, e-mail: wgv.maastricht@gmail.com
Christine Woestenburg
Nico Wetzels

Werkgroep Wandelen met busvervoer
Coördinator: Herman Heemskerk, e-mail: herman.heemskerk@home.nl

Werkgroep Publieksactiviteiten
Coördinator: Irma Kokx, e-mail: ipa.kokx@gmail.com

Werkgroep PR
Coördinator: Chrit Merckelbagh, e-mail: chritm@gmail.com