Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Maastricht worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen twee maal per jaar met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Overzicht van de werkgroepen:
voor meer info, klik op de naam van de werkgroep

Werkgroep Jeugd - de Jekerdal-scharrelkids
Coördinator: Vacature (voor inlichtingen: Carlo Poolen)

Werkgroep Flora
Coördinator: Vacature (voor inlichtingen: Irma Kokx)

Werkgroep Natuurbeheer
Coördinator: Dirk van de Weijer, e-mail: bonlogis@hotmail.com

Werkgroep Vogels
Coördinatoren:
Janneke Ackermans, e-mail: wgv.maastricht@gmail.com
Christine Woestenburg
Nico Wetzels

Werkgroep Wandelen met busvervoer
Coördinator: Herman Heemskerk, e-mail: herman.heemskerk@home.nl

Werkgroep Publieksactiviteiten
Coördinator: Vanessa Ali, e-mail: vanessahilwig@gmail.com

Werkgroep PR
Coördinator: Chrit Merckelbagh, e-mail: chritm@gmail.com

Werkgroep BOP (Beheer & Onderhoud Projecten)
Coördinator: Chris van den Ende, e-mail: chris.vandenende53@gmail.com