Werkgroep PR

De werkgroep PR zorgt voor de publiciteit van alle activiteiten van IVN Maastricht.
Naar leden, relaties en belangstellenden. Dit gebeurt d.m.v. deze website, sociale media zoals Facebook, het sturen van digitale flyers over een bepaalde activiteit en de digitale nieuwsbrief ‘Ratelaar’.
Daarnaast verschijnt er 3 x per jaar het afdelingsblad ‘Humus’ in een gedrukte versie (zw/w) en een digitale versie in full colour.
De werkgroep zorgt ook voor de contacten met de lokale media – dagbladen, weekbladen, radio en TV, websites, etc. – om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de activiteiten van IVN Maastricht.

Meer informatie bij coördinator Chrit Merckelbagh, 06-30475910, e-mail: chritm@gmail.com