Werkgroep BOP

BOP  = Beheer & Onderhoud Projecten

IVN Maastricht heeft in de loop der jaren nogal wat projecten gerealiseerd in de stad en in het buitengebied. Steeds met een educatieve ondertoon, maar met als hoofddoel: beleef de natuur.
Voorbeelden daarvan zijn het Ommetje Wolder, het Bomenpad Heugem, de Bomenwandeling Eik en Beuk en niet te vergeten onze jubileumplek ‘Eik en Beuk’ op de flank van de Sint-Pietersberg.
Deze projecten hebben onderhoud nodig, variërend van het vervangen van routebordjes tot het instandhouden van de bereikbaarheid van onze jubileumplek.
De werkgroep BOP is hiervoor verantwoordelijk en bestaat uit een handvol leden die graag af en toe willen ‘klussen’.

Contactpersoon: Chris van den Ende, chris.vandenende53@gmail.com