Werkgroep Natuurbeheer

Doel
Het doel van de werkgroep is om met de leden van de werkgroep en buurtbewoners daadwerkelijk aan de slag te gaan met natuurbeheer.

Wat doen we?
We onderhouden hoogstamfruitbomen op diverse locaties in Maastricht.
In een ontspannen sfeer samen met buurtbewoners aan de slag om zodoende kennis en kunde over het snoeien van deze hoogstamfruitbomen over te dragen.
De leden van de werkgroep hebben een cursus gevolgd gericht op het onderhoud van hoogstamfruitbomen bij het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg). De werkgroep heeft eigen snoeimaterialen en ladders tot haar beschikking.

Wanneer?
We ontmoeten elkaar elke 2de zaterdag van de maand op de locatie waar we gaan snoeien. In de zomer lassen we na onze jaarlijkse Zomer Picknick een pauze in.

Waar?
De werkgroep is actief in de Bloesemweide in Amby. We onderhouden de fruitbomen rondom de Torenmolen van Gronsveld gelegen aan de Rijksweg in de wijk de Heeg en bij boerderij ‘Oan Köbbes’ van Maasveld in Heugem.
Daarnaast gaan we regelmatig met andere hoogstamsnoeiers op wisselende locaties aan de slag om kennis uit te wisselen.

Informatie en aanmelden
Dirk van Weijer, telefoon 043-3617900
e-mail: bonlogis@hotmail.com