Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Maastricht worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen drie maal per jaar met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Overzicht van de werkgroepen:
voor meer info, klik op de naam van de werkgroep

Werkgroep Publieksactiviteiten
Coördinator: Vanessa Ali, e-mail: vanessahilwig@gmail.com

Werkgroep PR
Coördinator: Chrit Merckelbagh, e-mail: chritm@gmail.com

Werkgroep Jeugd – de Jekerdal-scharrelkids
Coördinator: Vacature (voor inlichtingen: Carlo Poolen)

Werkgroep BOP – Beheer & Onderhoud Projecten
Coördinator: Chris van den Ende, e-mail: chris.vandenende53@gmail.com

Werkgroep Duurzaamheid
Coördinator: Jos Lemmens, e-mail:golemm@ziggo.nl

Werkgroep Flora
Coördinator: Vacature (voor inlichtingen: Irma Kokx)

Werkgroep Natuurbeheer
Coördinator: Dirk van de Weijer, e-mail: bonlogis@hotmail.com

Werkgroep Vogels
Coördinatoren: Christine Woestenburg en Nico Wetzels
e-mail: wgv.maastricht@gmail.com

Werkgroep Wandelen met busvervoer
Coördinator: Gid van Schijndel, e-mail: gid.van.schijndel@home.nl