Werkgroep Duurzaamheid

Wereldwijd zien we de acute gevolgen voor de natuur van menselijk ingrijpen; bosbranden, droogte, overstromingen, vervuiling en bodemuitputting. Maar ook dichter bij huis worden we er mee geconfronteerd, (stikstofproblematiek, wateroverlast).
Het is echter niet zo dat we hier niks aan kunnen doen. Vooral lokaal kun je gerichte actie ondernemen om het ergste te voorkomen of om de gevolgen beter op te vangen.
IVN Maastricht kan en wil hier ook een bijdrage aan leveren. Het liefste doen wij dit natuurlijk in samenwerking met andere IVN-afdelingen en groene organisaties.
Het bestuur van IVN Maastricht heeft daartoe dan ook  de Werkgroep Duurzaamheid in het leven geroepen.
Werkgroep Duurzaamheid van IVN Maastricht heeft als doel om duurzame ontwikkeling op de kaart te zetten bij alles wat IVN Maastricht doet.
Bij IVN staat de natuur centraal, daarom zal deze projectgroep zich met name concentreren op natuur-inclusief handelen en natuurlijke oplossingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Wij willen de kennis en daadkracht van IVN Maastricht inzetten om de inwoners van Maastricht e.o. te laten ervaren waarom Zuid Limburg de natuur nodig heeft. Ga met IVN Maastricht aan de slag en kijk wat je zelf kan doen om de natuur een handje te helpen!
Hiervoor kun je je aanmelden bij de coördinator van deze werkgroep Jos Lemmens, tel.: 06-25203805, e-mail: golemm383@gmail.com