Wij zoeken…

IVN Maastricht is al 50 jaar een zelfstandig functionerende afdeling binnen het grote geheel van IVN Nederland. Vele leden zetten zich actief in om belangstellenden enthousiast te maken voor de natuur door tal van activiteiten te organiseren. Onder het motto ‘Beleef de Natuur’, werkt IVN Maastricht mee aan een duurzame samenleving. Natuureducatie is hierbij een belangrijke pijler. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. IVN Maastricht richt zich op alle leeftijdsgroepen en biedt een breed scala aan natuurexcursies, cursussen, workshops en lezingen.
Om deze activiteiten mogelijk te maken moeten zaken zoals financiën en huisvesting goed geregeld zijn. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen de werkgroepen, actieve leden, andere IVN-afdelingen en organisaties. Daarnaast zijn er telkens weer nieuwe uitdagingen zoals bijvoorbeeld corona of het jubileumjaar in 2021. Het is de taak van het bestuur om samen met de coördinatoren van de werkgroepen dit in goede banen te leiden en te zorgen dat de afdeling goed kan functioneren.
En zoals bij elke vereniging is er ook bij ons altijd behoefte aan mensen die zich hier actief voor willen inzetten. Daarom onze vraag:

“Wie komt het kader binnen onze afdeling aanvullen c.q. versterken?”

Onze bloeiende en groeiende afdeling heeft 247 leden en een aantal vaste donateurs. Werkgroepen en actieve leden zorgen voor ons activiteitenaanbod. Soms worden zij daarbij ondersteund door beroepskrachten van IVN Limburg of IVN Nederland. Ons aanbod wordt door middel van flyers, website en het afdelingsblad HUMUS, breed kenbaar gemaakt onder leden en inwoners van Maastricht en Mergelland.

Wie zoeken we?

Bij het bestuur:

Secretaris

IVN Maastricht is op zoek naar een nieuwe secretaris. Carlo Poolen onze huidige secretaris heeft aangegeven dat hij zijn taak als secretaris wil overdragen aan een andere enthousiaste vrijwilliger.
Zelf wil hij binnen IVN Maastricht actief blijven als natuur- en landschapsgids, met het geven van cursussen en als coördinator van de Jekerdal-scharrelkids.
Wie wil deze mooie en belangrijke taak binnen de afdeling op zich nemen? Voor meer informatie over deze functie of als je ons een tip kunt geven over een mogelijke kandidaat, neem contact op met onze voorzitter Jack Gerats, tel. 06-27850396.

Bij de werkgroepen:
Bij de werkgroepen zijn we op zoek naar coördinatoren voor de werkgroep Jeugd (de Jekerdal-scharrelkids) en de werkgroep Flora. Ook voor ondersteunende taken t.b.v. bestuur en werkgroepen zijn we op zoek naar enthousiaste helpers.
Wat de verschillende functies inhouden lees je hier onder.

Coördinator werkgroep Jeugd (Jekerdal-scharrelkids)

Al 35 jaar gaat IVN Maastricht met kinderen de natuur in, sinds 2013 onder de naam Jekerdal-scharrelkids. Minimaal bieden wij vijf keer, maar liever tien keer per jaar, een natuuractiviteit aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Meestal op de zaterdagmiddag. We vinden het belangrijk dat kinderen de natuur om zich heen ontdekken, zich verwonderen en de natuur met hoofd, hart en handen beleven. Kortom, we stimuleren kids bij het lekker rondscharrelen in de natuur door allerlei buitenactiviteiten aan te bieden. Dit kan in de Natuurtuinen Jekerdal maar ook daarbuiten, zoals bijv. in het Cannerbos, kloostertuin Opveld, een Tiny Forest of een bezoek aan de schaapherder of de molenaar.
Als coördinator ben je vooral het aanspreekpunt voor ouders en kinderen, je verzorgt de communicatie voor de activiteiten, de administratie van het aanmelden voor elke activiteit en de afhandeling hiervan.
Het inhoudelijke programma zelf wordt (mede) opgesteld en uitgevoerd door circa vijf IVN-ers die veel ervaring hebben in de jeugdbegeleiding. In het begin zal dit wat meer tijd kosten, maar per maandelijkse activiteit van 2 uur zal dit 2 tot 6 uur voorbereidingstijd kosten. Dit hangt er ook van af of je ook zelf inhoudelijk actief wilt worden. Omdat aanmelding altijd per e-mail gaat, kunnen veel van de voorbereidende activiteiten op een moment gedaan worden dat jou het beste uitkomt. Heb je interesse, neem dan contact op met Carlo Poolen, telefoon 043-3626261, e-mail ivn.maastricht@home.nl

Coördinator werkgroep Flora

Ruim veertig jaar al heeft IVN Maastricht een actieve werkgroep Flora. Twee keer per maand wordt de inheemse flora van Maastricht en omgeving onder de loep genomen door een groepje enthousiastelingen. In de bijeenkomsten wordt kennis over voornamelijk inheemse planten, struiken en bomen gedeeld. Ook het ontdekken van nieuwe gebiedjes, natuurbeleving en gezelligheid zijn doelstellingen van de bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats volgens een vaste systematiek, namelijk elke 1e zaterdag van de maand van 09.30 uur tot ongeveer 12.00-12.30 uur en de 2e of 3e woensdagavond van elke maand van 20.00 uur totdat het donker is. Om die reden vinden de woensdagavondbijeenkomsten van september tot en met maart plaats in de Groene ruimte van de Natuurtuinen Jekerdal. Van de coördinator wordt verwacht dat je samen met de leden van de werkgroep een jaarplanning maakt en de data vastlegt. Voor elke bijeenkomst mail je een uitnodiging naar alle leden van de werkgroep waarin de activiteit omschreven wordt en het verzamelpunt wordt vermeld. Je zorgt ervoor dat iemand een verslagje van de bijeenkomst maakt voor de HUMUS, verzamelt deze bijdragen en zorgt dat deze op de aangegeven deadline bij de redactie komt. Veel kennis van planten is niet vereist.
Heb je interesse, neem dan contact op met Irma Kokx, telefoon 043-3258339, e-mail ipa.kokx@gmail.com

Ondersteunende taken

Het bestuur en de coördinatoren zijn de kartrekkers van de vereniging. Ze doen dit allemaal op vrijwillige basis, naast hun dagelijkse bezigheden en zetten zich met ziel en zaligheid in voor IVN Maastricht. Natuurlijk kunnen ze ook hulp gebruiken bij het uitvoeren van allerlei activiteiten. Je hoeft je niet in te zetten bij elke activiteit, als je maar bereid bent een paar keer per jaar de handen uit de mouwen te steken. Ook dat waarderen wij enorm.

Weet je een geschikt iemand?

Het kan zomaar zijn dat je in jouw omgeving iemand kent die zich graag wil inzetten als vrijwilliger, maar nog geen keuze heeft gemaakt. Aarzel niet en attendeer hem of haar op IVN Maastricht.

Contact

Heb je interesse in een ondersteunende taak of weet je een geschikt iemand voor een van bovenstaande functies? Neem dan contact op met Carlo Poolen, telefoon 043-3626261, e-mail ivn.maastricht@home.nl