Ger Beckers vertelt…

Begin maart werd ik gevraagd om een publiekgerichte activiteit met het onderwerp vleermuizen uit te voeren bij de SGL, een organisatie die passende zorg en ondersteuning biedt aan mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel. In de locatie Kerkrade waar de bewoners ook kunnen deelnemen aan dagbesteding, is mijn jongste zoon Guido (41) werkzaam en volgt een omscholingstraject. In dat kader diende hij die bewuste dag de cliënten te begeleiden tijdens een activiteit.
Thuis bereide ik mij voor op hetgeen komen zou. Zoals ik dat in de afgelopen 16 jaren als IVN-natuurgids vaker heb gedaan: steeds de onderwerpen vernieuwen op grond van de nieuwste onderzoeken over de natuur in onze omgeving. Presentaties in de vorm van lezingen, workshops en excursies aan volwassenen en kinderen; personen van allerlei leeftijdscategorieën met als basis de Natuurgidsencursus en IVN-Jeugdbegeleiderscursus.
Beladen met koffers en materialen voor de presentatie melde ik mij die dinsdagmiddag in het hoofdgebouw om de presentatie voor te bereiden in het daarvoor bestemde lokaal. Op het moment dat de eerste cliënten lopend dan wel in hun rolstoel binnenkwamen, blokkeerde ik. Een persoonlijke voorstellingsronde die langer tijd in beslag nam dan ik gewend was, werd een openbaring.
Er ontstond gelijk een interactie tussen de aanwezigen over het onderwerp vleermuizen. Deze presentatie verliep geheel anders dan ik mij had voorgesteld. In positieve zin. Speelde mijn vooroordelen mij parten? Na afloop hadden wij met elkaar afgesproken om in de maand augustus gezamenlijk in het nabijgelegen park op een vooravond vleermuizen te gaan spotten. Allen waren hierover zeker enthousiast. Afspraak staat. Nadien heb ik met mijn zoon een terugkoppeling van deze middag gehad en voor ons beiden was het een boeiende en geslaagde ervaring. Bij toeval kreeg ik die week een mailing van Vanessa Ali over een cursus “Special Gids” die gegeven zou worden in mei-juni 2022, georganiseerd door IVN Regio Midden Limburg. Na de inhoud gelezen te hebben heb ik mij gelijk aangemeld. In het Gemeenschapshuis in Beegden twee woensdagavonden en de excursies op twee zaterdagochtenden, verdeeld over de twee locaties Heythuysen en Meinweg Herkenbosch. De cursus was opgezet voor iedereen met basiskennis van de natuur en die interesse heeft om in de natuur te werken met mensen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Of de natuurgids of landschapsgids, die zich beter wil voorbereiden op de omgang met deze speciale groepen. En hij of zij die ervaring heeft met het gidsen van deze speciale groepen en zijn of haar kennis en ervaring wil delen en verbreden. Er waren 15 deelnemers vanuit omgeving Nijmegen, Roermond, Weert, Eindhoven en een uit Maastricht. Deze cursus heeft voor mij ook bevestigd dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om van de natuur te genieten. Dat geldt zowel voor mensen met een lichte verstandelijke beperking als voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Deze cursus heeft mij in ieder geval handvatten bezorgd, die gebruikt kunnen worden als iemand met een beperking met een groep mee wil doen. De kracht van de cursus is dat je leert reflecteren op eigen handelen en denken bij deze speciale groepen. Er werden tips gegeven voor de communicatie en omgang met mensen met een verstandelijke beperking en/of een lichamelijke beperking. Tevens werden er ook vaardigheden aangeleerd in het voorbereiden van excursies waar mensen met een beperking aan kunnen deelnemen. De volgend stap waar ik over nadenk: aanmelden als vrijwilliger bij bijvoorbeeld SGL of bij IVN Maastricht om samen met genoemde doelgroep de natuurbeleving te delen. Krijgt vervolg.
[Ger Beckers]