Werkgroep Vogels

Heb je interesse in vogels en wil je ze (beter) leren kennen samen met andere vogelliefhebbers, dan is de vogelwerkgroep iets voor jou!

De Werkgroep Vogels bestaat uit ongeveer 20 actieve leden. Wij komen 2 keer per maand bij elkaar. Op de 2e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur in het lokaal van de Natuurtuinen en iedere laatste zaterdag of zondag van de maand (om en om) wordt er een excursie in het veld georganiseerd.

Op de avondbijeenkomst wisselen we ervaringen uit over bijvoorbeeld tellingen, waarnemingen of opvallende ontwikkelingen bij een bepaalde soort. Daarnaast worden er regelmatig lezingen en fotopresentaties gegeven en wordt er geoefend in het herkennen van vogels met beeld en geluid.

De excursies vinden zowel in de directe omgeving plaats, bijvoorbeeld de Eijsder Beemden, Hochterbampd of het hamsterreservaat in Sibbe en ook wel verder weg, bijvoorbeeld naar het Zwin in België, of de Biesbosch en Zeeland. Zo proberen we zoveel mogelijk soorten in Nederland te zien. Uiteraard wordt iedere excursie afgesloten met een gezellig kopje koffie.
Verder gaan we ieder jaar met Hemelvaart een lang weekend vogelen in een natuurgebied ergens in Nederland.

Naast de bijeenkomsten zijn de leden van de Werkgroep Vogels actief op diverse gebieden:

  • diverse tellingen van vogels o.a. het Atlasproject, Watervogeltelling, MUS-telling, inventarisatie van Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen, broedvogelinventarisatie,
  • controleren en monitoren van nestkasten van Steenuilen, telling/inspectie van nestkastjes van Koolmezen en Pimpelmezen,
  • organiseren van lezingen en informatiebijeenkomsten,
  • signaleren van ontwikkelingen m.b.t. de leefomstandigheden van   vogels in Maastricht en eventueel actie hierop ondernemen,
  • geven van advies over het plaatsen van nestkasten en het vogelvriendelijk inrichten van de tuin.

Er wordt ieder jaar wel een of meerdere cursus(sen) over vogels gegeven.

Lijkt het je leuk om een keer mee te gaan met een excursie of wil je naar een avondbijeenkomst komen om eens kennis te maken, dan is dat uiteraard mogelijk. Neem hiervoor wel altijd even contact op met een van de coördinatoren, zodat we weten dat je komt en je informatie krijgt over vertrektijd, bestemming etc. Dit kan bij:

Christine Woestenburg – tel. 06-11168852
Nico Wetzels – tel. 043-3479211

De Werkgroep Vogels is ook per e-mail te bereiken: wgv.maastricht@gmail.com