Coördinatoren werkgroepen

Werkgroep Publieksactiviteiten
Vanessa Ali – 06-21555764 (tussen 13.00 en 17.00 uur) – vanessahilwig@gmail.com

Werkgroep PR
Chrit Merckelbagh – 043-3612892 – chritm@gmail.com

Werkgroep Jeugd – ‘de Jekerdal-scharrelkids’
Vacature: voor inlichtingen: Carlo Poolen – ivn.maastricht@home.nl

Werkgroep BOP
Chris van den Ende – 043-3638055 – chris.vandenende53@gmail.com

Werkgroep Duurzaamheid
Jos Lemmens – 06-25203805 – golemm383@gmail.com

Werkgroep Flora   
Vacature: voor inlichtingen: Irma Kokx – ipa.kokx@gmail.com

Werkgroep Natuurbeheer   
Dirk v/d Weijer – 043-3617900 – bonlogis@hotmail.com

Werkgroep Vogels
Ronny Herberghs – wgv.maastricht@gmail.com

Werkgroep Wandelen met busvervoer    
Gid van Schijndel – 06-21253047 – gid.van.schijndel@home.nl