Humus

IVN Maastricht brengt 3x per jaar het afdelingsblad ‘Humus’ uit. Het bevat nieuws van het bestuur, kijkt terug op de voorbije activiteiten van o.a. de werkgroepen en blikt vooruit naar toekomstige excursies, cursussen, workshops, werkgroepactiviteiten en bijzondere projecten.
Tevens wil ‘Humus’ een voedingsbodem zijn om discussies, informatieoverdracht en andere bijdragen van onze leden over natuur en milieu te stimuleren.
‘Humus’ verschijnt: begin januari – begin mei – begin september
De redactie van ‘Humus’ bestaat uit Chrit Merckelbagh, Irma Kokx en Chris van den Ende.
Kopij naar Chris van den Ende, e-mail: chris.vandenende53@gmail.com

Humus digitaal

Je kunt de Humus ook digitaal lezen. De digitale versie is tevens in full colour! Klik op een van onderstaande links voor download.

Humus 116 – najaar 2023 – pdf in kleur

Humus 115 – zomer 2023 – pdf in kleur

Humus 114 – voorjaar 2023 – pdf in kleur

Humus 113 – herfst 2022 – pdf in kleur

Humus 112 – zomer 2022 – pdf in kleur

Humus 111 – voorjaar 2022 – pdf in kleur

Humus 110

Humus 109

Humus 108

Humus 107

Humus 106
Humus 105
Humus 104
Humus 103
Humus 102
Humus 101
Humus 100
Humus 99
Humus 98
Humus 97