Privacy statement

Opslag en verwerking van gegevens
Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur bent van IVN Maastricht, deelneemt aan sommige  activiteiten en cursussen worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Maastricht gebruikt jouw gegevens om je te informeren over onze activiteiten. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Soort gegevens
In het kader van onze verenigingsactiviteiten verzamelen en verwerken we gegevens van leden, abonnees van de  Natuurgids, donateurs, relaties, deelnemers aan onze activiteiten en mensen die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten;

We verwerken je naam, adres, geslacht, email-adres, telefoonnummer en financiële gegevens. Van de leden verwerken we de volgende gegevens: deelname aan werkgroepen of projectgroepen, jaar van aanmelding en functie of taak binnen de vereniging. IVN Maastricht registreert en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of gezondheid.

Doeleinden van de verwerking en opslag 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Maastricht jouw gegevens verzamelt en verwerkt: 
-    Om je als lid te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden. Dit doen we met behulp van de ledenadministraties van de afdeling en landelijk IVN;
-    Om cursussen, werkgroepen, projectgroepen of activiteiten waarvoor je je moet aanmelden te kunnen organiseren;  
-    Om financiële transacties te kunnen uitvoeren zoals het betalen van contributies, verwerken van bestellingen van  IVN-materialen, deelname aan activiteiten of het betalen van vergoedingen.

Gegevens wijzigen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen aan de secretaris van de vereniging via ivn.maastricht@home.nl           

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Het is mogelijk om je op onze website of tijdens onze activiteiten aan te melden voor onze digitale nieuwsbrieven. Hiervoor is het nodig om jouw e-mailadres te registeren. Wil je geen digitale nieuwsbrieven meer ontvangen? Geef het door aan de verzender. 

Wijzigen van het privacy statement  
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door het bestuur te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.