Aanmeldingsformulier

Ik kies voor het volgende lidmaatschap of voor donateur
(kruis het gewenste aan)

Gegevens ten behoeve van de ledenadministratie
(* = verplicht in te vullen)

Ik machting IVN Maastricht, tot wederopzegging, om het contributiebedrag of de donatie jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.

Hartelijk dank voor uw aanmelding als lid/donateur bij IVN Maastricht.