Op je gezondheid


Als IVN zeggen wij dat we het iedereen gunnen om plezier en genoegen te beleven in de natuur. En als we “iedereen” zeggen, dan bedoelen we ook “iedereen”! Dus ook mensen voor wie de eigen gezondheid niet (meer) vanzelfsprekend is. We hebben het dan over grote aantallen en over heel veel doelgroepen. Chronisch zieken, zoals diabetici en mensen het ademhalingsstoornissen. Lichamelijk gehandicapten, die voor hun mobiliteit vaak zijn aangewezen op rollator, rolstoel of scootmobiel. Mensen met zintuiglijke of psychische beperkingen. Mensen die vanwege overgewicht of hoge leeftijd nauwelijks de deur meer uitkomen.

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Helaas is de afstand tussen mens en natuur, vooral door verstedelijking, nog nooit zo groot geweest als nu. IVN wil deze afstand verkleinen door mensen vaker in contact te brengen met de natuur, zodat zij zelf ervaren welk effect dit heeft op hun gezondheid. Daarom initieert, regisseert en coördineert de landelijke en plaatselijke IVN activiteiten en projecten gericht op natuurbeleving. Hierbij wordt samengewerkt met andere partijen binnen de wereld van de gezondheidszorg, zoals zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Eén van die activiteiten is biowalking. Dat is wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte of beperking, onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch deskundige. Biowalking combineert de positieve effecten van bewegen in de natuur, natuurbeleving en lotgenotencontact. Wat het uniek maakt is de combinatie van natuurbeleving en patiëntenzorg.

Naast Biowalking heeft er inmiddels, mede in het kader van het Libertas Zomerfestival, een scootmobieltocht in Cronesteyn plaatsgevonden. En dankzij een initiatief van vier wijkverpleegkundigen hebben wij inmiddels diverse excursies begeleid van een groepjes mensen met rollators op maandagmiddagen in Cronesteyn, Leidse Hout, Warmonderbos, Hortus, Van der Werfpark en Meijendel. De volgende excursie staat gepland naar de Horsten en deze serie loopt nog wel even door.

Wij leggen er de nadruk op, dat wij alleen functioneren als IVN-gids. Dat is ook de reden dat wij in alle gevallen samenwerken met andere organisaties, die de deskundigheid op het gebied van gezondheid/medisch handelen meebrengen.

Op dit moment heeft de - nog zeer verse - werkgroep 5 leden. Wij staat graag open voor uitbreiding!

Meer informatie ?
Bep van Houten coördinator Werkgroep “Op je gezondheid” IVN regio Leiden, of Floris de Boer (klik op de naam om het e-mailadres te krijgen).
Een artikel over Biowalk vindt u hier >>>>