Hertenkamp, Wassenaar

Hertenkamp2, WassenaarAan de binnenduinrand van het duingebied Meijendel, naast het recreatiegebied Duinrell in Wassenaar, ligt een open, licht glooiend gebied: De Hertenkamp. Het is een klein, maar door zijn grote diversiteit aan flora en fauna een verassend mooi en uniek natuurparadijsje. De ingang is te bereiken bij de kruising van de Jagerslaan en Spelderslaan. U bent welkom tussen zonsopkomst en zonsondergang en een bord bij de ingang geeft nuttige informatie. Honden zijn verboden.
Teneinde de Hertenkamp voor het publiek toegankelijk te maken, heeft men er een schelpenpad aangelegd. Zonder stops kan het pad (met of tegen de klok in) in 30 minuten worden bewandeld. Om te genieten van de bijzondere schoonheid van dit zeer gevarieerde gebied zal toch zeker 30-60 minuten moeten worden bijgeteld.  
Hertenkamp3, WassenaarDe Hertenkamp wisselde enkele malen van eigenaar. In 1881 heeft Prins Frederik het landgoed verkocht aan Baron van Pallandt, de eigenaar van het naastgelegen landgoed Duinrell. Van Pallandt liet rond 1890 het duin afgraven en verkocht het zand voor de huizenbouw in Den Haag. Op het geëgaliseerde duinterrein werden eerst enige tijd groenten geteeld. Later is het in gebruik genomen voor de bollenteelt. Deze bollenteelt liet zich niet meer verenigen met de bescherming als waterwingebied en in 1999 werd hiermee gestopt. In 2002 is het gebied heringericht en sinds die tijd is langzaam maar gestaag een natuurgebied ontstaan, waarin duin, bos en open, vochtig grasland afgewisseld wordt door droog grasland met hier en daar een groepje bomen. Ook de planten en de dieren die zich in een dergelijk, gevarieerd gebied thuis voelen zijn teruggekeerd. Zo kan je er orchideeen en teunisbloemen aantreffen, vlinders en padden, libellen en (boom)kikkers, reëen en ganzen, vleermuizen en ijsvogels. Het gebied moet nat en voedselarm blijven en daar wordt op beheerd, door elk jaar te maaien en af te voeren. Koniks doen de rest.
Het binnenduinlandschap van de Hertenkamp kan het beste worden beschreven als één groot biotopenmozaïek. De volgende landschapstypes of biotopen kunnen worden herkend.

  • Duinhelling, begroeid met enkele bomen en struiken. Het zand kan door wind verstuiven en vegetatie bedekken. In de duindoorn kan de nachtegaal zich verstoppen. Aan de voet van het duin bevindt zich een kwel
  • Binnenduinbos. Een vochtig bos met hoge grondwaterstand. Elsen, Berken en Abeel. Er bevinden zich nauwelijks dennen en sparren. Dode stammen en takken geven kansen aan vele soorten paddenstoelen. Vogels bouwen hun nesten
  • Duinbeek. De aanwezigheid van een duinbeek is kenmerkend voor het binnenduinlandschap. De duinbeek, een ondiepe watergang met zandige bodem, bevat voor een groot deel van het jaar stromend water, maar kan ook droogvallen. Een mooie plek voor de rugstreeppad
  • Graslandschap. Een laag gelegen, licht geaccidenteerd deel wordt nat gehouden door een duinbeek dat voedselarm kwelwater vanuit de duinen in het terrein brengt. Een kenmerk van dit gebied is het bloemrijke grasland. De vegetatie, dat in stand blijft onder invloed van begrazing (Konikpaarden), wijkt wat betreft flora, enigszins af van wat we in de duinen en strandwal aantreffen
  • Strandwal. Door in het terrein hoogtes aan te brengen is getracht de loop van de voormalige Oude Strandwal (Oude Duinen) te herstellen.
  • Sloten. De sloten langs de buitenrand zijn geschikt voor de vele watervogels. Men treft hier het bijzondere vleesetende grootblaasjeskruid. In het water bevinden zich veel waterdiertjes, die gedijen in dit schone water
  • Bruggen. Een aantal houten en betonnen bruggen (maar ook de zitbankjes) geven een kans enkele fraaie korstmossen te bestuderen.  

Vanaf April 2019 zullen IVN gidsen wandelingen verzorgen in dit gebied.
Voor mensen die nog veel meer willen lezen over dit mooie gebied: kijk hier  >>>>