Bestuur

Samenstelling van het bestuur van IVN Leidse regio:
(als u op de groene naam klikt, krijgt u het e-mailadres van de persoon)

Voorzitter Wietse Roodenburg
Tel: 070-5141805
Vice-voorzitter intern Maddy van Holland
Tel: 071-5422282
Secretaris, webmaster en
ledenadministratie (wijzigingen svp via Ria,
niet naar het bureau in Amsterdam)

Ria Fijn van Draat
Satijnvlinder 15
2317KJ Leiden
Tel: 071-5210887

Penningmeester  
*) onderaan deze pagina staat ons banknummer
Joop Vlieg
Tel: 071-5190439
Bestuurslid algemeen Herman Breepoel
Tel: 06-57030830
   
Vertrouwenspersoon Sonja Meijer
Tel: 06-37005024
   

*) Onze bankrekening: IBAN-nummer NL88 TRIO 0197 9101 73
t.n.v. IVN afd. Leiden (in het bankrekeningnummer is de O in TRIO de letter O, er komt 2 keer het cijfer 0 in voor).