Bestuur

Samenstelling van het bestuur van IVN Leidse regio:
(als u op de groene naam klikt, krijgt u het e-mailadres van de persoon)

Voorzitter Wietse Roodenburg
Tel: 070 5141805
Vice-voorzitter intern Ant Brandenburg
Tel: 06 27856603
Secretaris

Astrid Veerman
M Nijhoffstraat 7
2321 WK Leiden
Tel: 06 83386523

Penningmeester  
*) onderaan deze pagina staat ons banknummer
Wim van der Ham
Tel: 06 20025337
Bestuurslid algemeen Herman Breepoel
Tel: 06 57030830
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vertrouwenscontactpersoon Sonja Meijer
Tel: 06 37005024

Webmaster en ledenadministratie (wijzigingen
svp via Ria, niet naar het bureau Amsterdam)

Ria Fijn van Draat
Tel: 071 5210887

*) Onze bankrekening: IBAN-nummer NL88 TRIO 0197 9101 73
t.n.v. IVN afd. Leiden (in het bankrekeningnummer is de O in TRIO de letter O, er komt 2 keer het cijfer 0 in voor).
Let op: de contibutie dient naar een ander banknummer van IVN landelijk overgemaakt te worden (uitgezonderd de donateurs zónder machtiging).