Natuurwerkgroep Valthe e.o.

Doelstelling

Het aanbieden van een mogelijkheid om onderhoudswerk te verrichten in de natuur in Valthe en omgeving.

Natuurbeleving staat daarbij voorop. Zo wordt uitsluitend gewerkt met handgereedschap. Noodzakelijk mechanisch werk kan op een later moment worden uitgevoerd.

Door werkzaamheden uit te voeren in de eigen woonomgeving ontstaat een grotere betrokkenheid bij de natuur in die omgeving.

NB. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om als goedkope arbeidskrachten te concurreren met professionele bedrijven en/of sociale werkplaatsen. De inzet is daarom beperkt en niet gebonden aan één locatie.

Organisatie

Het natuurwerk wordt uitgevoerd onder auspiciën van Landschapsbeheer Drenthe en in nauw overleg met de terreinbeheerder(s). Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor voldoende en geschikt gereedschap en publiciteit via de internetsite. Voor lokale publiciteit worden posters en flyers beschikbaar gesteld. In principe wordt het natuurwerk uitgevoerd tijdens de Landelijke Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november. In overleg met de deelnemers/sters kan worden besloten om op een of meerdere dagen daarna het werk “af te ronden”. De Natuurwerkgroep Valthe e.o. is een werkgroep van het IVN Borger-Odoorn. Publiciteit over de activiteiten gebeurt dan ook in overleg met het bestuur cq. de activiteitencommissie.

Natuurwerkgroep ValtheTaakverdeling

Coördinator van de natuurwerkgroep is Frank Stoovelaar. Hij is verantwoordelijk voor:

  • Organisatie en publiciteit
  • Overleg met bestuur IVN cq. de activiteitencommissie
  • Betrokkenheid van de vrijwilligers

Voorman van de natuurwerkgroep is Jan Veldman. Hij is verantwoordelijk voor:

  • Contacten met Landschapsbeheer Drenthe over de uitvoering
  • Contacten met de terreinbeheerder(s) over de locaties en de uitvoering
  • De kwaliteit van het werk en de veiligheid tijdens het werk.