Bestuur

Als bestuur van de Deventer afdeling van de IVN, zijn we bereikbaar op onze prive-mailadressen.
 

Bestuur

Voorzitter: Mike Hirschler  mail

Secretaris en ledenadministratie : Trudy Drüggen mail

Penningmeester: vacant

Lid: Hetty Arkink mail

bij betalingen:                  

NL98 INGB 0003 3947 11 tnv IVN-afdeling Deventer