Amfibieënwerkgroep

Missie van de Amfibieënwerkgroep: zoveel mogelijk amfibieën veilig laten oversteken tijdens de ‘paddentrek’. Dit doen we samen met veel enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast doen we natuurlijk ook aan voorlichting naar het publiek.

Paddentrek
Elk jaar, tussen eind februari en half april, kruipen amfibieën (padden, kikkers en salamanders) uit hun schuilplaatsen in bos, tuin of plantsoen. De zogenaamde ‘paddentrek’. De amfibieën hebben maar één doel voor ogen: naar de sloot of vijver, waarin ze zich willen voortplanten. In het water zetten ze hun eieren af en daar begint het nieuwe leven. De weg naar het water is niet zonder hindernissen: de dieren worden hierbij vaak slachtoffer van voorbijkomend verkeer.

Hindernissen voor de amfibieën en hoe wij helpen
De padden, kikkers en salamanders gaan vooral in de avondschemering op pad. Een drukke weg vormt vaak een barrière naar hun geliefde water. Door het plaatsen van lage schermen kunnen de dieren niet de weg oplopen. Ze zoeken dan langs het scherm naar een doorgang en zo vallen ze in, een naast het scherm geplaatste, emmer. In de ochtend controleren we de emmers. We dragen de amfibieën in een emmer naar de overkant en zetten ze uit bij het water.
Waar schermen met emmers niet mogelijk zijn, lopen we bij zonsondergang langs de weg en vangen de dieren op die willen oversteken. We zetten ze over naar de kant waar het water is.Kikkerdril nacht Mike Hirschler

Ook hoge stoepranden vormen soms een belemmering. De amfibieën kunnen deze stoepranden niet op, lopen er langs en vallen dan in de rioolputten. Daar kunnen ze niet meer zelf uitkomen. Wij plaatsen in het voorjaar een rooster voor sommige putten, zodat ze er niet in kunnen vallen. Of we plaatsen er een kikkerladder of uitklimmat in, zodat de dieren er zelf uit kunnen klimmen. Na de paddentrek worden de roosters en kikkerladders weer verwijderd, ze mogen tenslotte geen obstakel vormen voor de waterafvoer.Paddentrek roosters

Paddentrek-locaties
We zijn actief op diverse locaties in en rond de stad: Schalkhaar, Diepenveen, het Oostrik, de Worp, de Hobbemastraat en de Ceintuurbaan. Daarnaast zijn er ook nog enkele particuliere initiatieven elders in de stad.
Per jaar zetten we zo rond de 7.000 amfibieën over.

Nieuwe vrijwilligers altijd welkom!
Wij kunnen altijd hulp gebruiken om de dieren over te zetten, putten en emmers te controleren, of hand- en spandiensten te verrichten (bijv. het plaatsen van roosters, kikkerladders of uitklimmatten in putten).

Samen met je medevrijwilligers een frisse neus halen in de ochtend of de avond maakt het naast een nuttige ook een gezellige activiteit. Dus doe de kikkers, padden, salamanders en jezelf een plezier.

Zin om ook te helpen?
Voor meer informatie en aanmelden kan je kijken op onze website:  website paddentrek. Ook hebben wij een Facebook pagina paddentrekdeventer

Voor overige vragen kan je contact opnemen met de werkgroepcoördinator:
Petra van der Molen: per mail (of evt. via 06-13470333)

paddentrek deventer