Werkgroep Cursussen

De werkgroep cursussen heeft binnen de afdeling drie vaste hoofdtaken:
 

  • Natuurcursussen
  • Natuurgidsenopleiding
  • Nascholing
     

Klik op onderstaand document om het jaarverslag over het jaar 2017 te downloaden.

DOIJ - Jaarverslag 2017 - werkgroep Cursussen

Natuurcursus

Elk oneven jaar wordt er een natuurcursus aangeboden voor belangstellenden.

De cursus wordt voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met alle regiowerkgroepen. Elke regiowerkgroep levert een team van drie of vier personen en gezamenlijk wordt het programma uitgewerkt.

In elke plaats wordt hetzelfde programma aangeboden op een andere dag. Cursisten die een les of excursie, in de gekozen leslocatie, verhinderd zijn kunnen die les in een andere locatie meemaken. Dit moet wel vooraf met het cursusteam worden afgestemd, men hoeft dus geen onderdeel te missen.

De cursus bestaat uit zeven avondbijeenkomsten en zes excursies. Elke twee weken is er een lesavond met een excursie op de zaterdagochtend. Een lesavond en de excursie sluiten, wat onderwerp betreft, op elkaar aan. Globaal zijn er twee lessen en twee excursies in een maand.

De onderwerpen zijn afhankelijk van het seizoen waarin de cursus wordt gegeven en kost € 65,- inclusief lesmateriaal in de vorm van een reader.

Het programma wordt afgesloten met ‘open avond’ waar onder andere de cursus met de cursisten wordt geëvalueerd, een natuurspel of -quiz gespeeld en er gelegenheid is om elkaars foto’s, die tijdens de cursus zijn gemaakt, te bekijken.

Natuurgidsenopleiding

Na afronding van elke tweede natuurcursus volgt een natuurgidsenopleiding. Deze cursus duurt bijna anderhalf jaar, start in januari en sluit af in het voorjaar van het jaar daarop met een diploma-uitreiking. Het hoofddoel van deze cursus is het aanvullen van kader. De kosten bedragen € 225,-.

Het volgen van een opleiding tot natuurgids is intensief, naast de ruim 50 bijeenkomsten zijn er individuele en groepsopdrachten die, naast een percentage aanwezigheid van 80%, allemaal onderdeel zijn van de cursus en meetellen voor het behalen van het landelijk erkende diploma Natuurgids. Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich te zijner tijd inzetten voor het IVN-werk in de afdeling. Doorgaans ervaren team en cursisten de cursusperiode als een fijne tijd waarin soms veel word gevraagd maar waarvoor je heel veel terugkrijgt, aan kennis en aan saamhorigheid.

Voor een natuurgidsencursus geldt: gezamenlijke interesse bindt en zet maatschappelijke achtergrond op de achtergrond!

Nascholing

Elk jaar is er een korte of langer durende nascholingsactiviteit. Na-/bijscholing wordt alleen via ons ledenblad De Composiet aan leden en donateurs aangeboden. Deelname aan een nascholing is voor leden in principe gratis. Voor de onderwerpen die behandeld en uitgediept worden proberen we in te spelen op de landelijke IVN jaarthema's en op de wensen vanuit de werkgroepen.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over de Werkgroep Cursussen of één van de cursussen kunt u contact opnemen met de coördinator.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van onze werkgroep? Wilt u onze werkgroep komen versterken? Dan bent u van harte welkom. Klik hier om u aan te melden.

Coördinator 

Jannie Klein Lebbink
Telefoon: 0314 - 63 17 79
E-mail: cursussen@ivn-doij.nl