Stichting Milieuwerkgroep 'De Oude IJsselstreek'

 

De Milieuwerkgroep (in het kort): 

  • beschermt leefklimaat: natuur-milieu-landschap-ecologie
  • vertegenwoordigt natuurbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • onderhoudt contacten met burgers, wethouders, raadsleden
  • doet aan educatie door middel van aandragen inhoudelijke informatie


De milieuwerkgroep is daarnaast ook een Stichting, dit is van belang bij juridische trajecten zoals zienswijze, bezwaarschrift en beroepschrift.IVN De Oude IJsselstreek Stg. Milieuwerkgroep

Klik op onderstaand document om het jaarverslag over het jaar 2021 te downloaden.

Jaarverslag 2021 Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek

Doel van de stichting

Ons doel is het beschermen van het leefklimaat in de ruimste zin van het woord.

We houden ons als IVN-werkgroep onder meer bezig met:
 

  • het vertegenwoordigen van natuurbelangen bij overleggen over ruimtelijke ontwikkelingen (bouwplannen, bestemmingsplannen buitengebied, aanleg bedrijventerreinen en aanleg wegen)
  • het voeren van gesprekken en organiseren van excursies met wethouders, raadsleden en/of burgers
  • het bijhouden en becommentariëren van rapporten en voorstellen van gemeenten (Doetinchem, Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek) vanuit de invalshoek natuur-milieu-landschap-ecologie
  • het deelnemen aan regionaal overleg met natuurterreinbeheerders
  • in ons werk worden we inhoudelijk ondersteund door de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF)
  • informerende stukjes in het blad van IVN De Oude IJsselstreek (De Composiet).

Geïnteresseerd?

Vind je de activiteiten van onze werkgroep interessant of wil je lid worden van onze werkgroep? Je bent van harte welkom! Klik hier om je aan te melden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Aanspreekpunt/secretaris:

Annemarie van Hattum
Telefoon: 
06 424 689 57
E-mail: annemarie.admaha@gmail.com