Vogels kijken en luisteren in het Aaltense Goor Vogels

Gore toestanden in het Aaltense Goor?

De Oude IJsselstreek 1 mei 2023


Verslag excursie van regiowerkgroep ‘Rondom Strang & Iessel’ in het Aaltense Goor op 30 april 2023

In de week voorafgaand aan de excursie bleek dat onze startplek en een deel van onze vaste wandelroute (nog steeds) was afgesloten wegens drugsafval dat hier en aan de rand van het aangrenzende Zwarte Veen was gestort. Afschuwelijk dat dit gif in een natuurgebied wordt gestort, en zodoende in het grondwater kan belanden, met gevaar voor plant, mens en dier! Noodgedwongen moest daarom de verzamelplek worden aangepast en hiervan melding gemaakt op de IVN-website en via Facebook.

Foto door Wilber Thus

Frans stond derhalve deze excursieochtend bij de oorspronkelijke startplek om het publiek op te vangen dat de wijziging niet (op tijd) had meegekregen. Kitty en ondergetekende hadden intussen de IVN-vlag neer geplant bij de kruising waar we nu zouden starten. We waren nauwelijks klaar of de eerste excursiegangers kwamen al aangereden. Er vormde zich een mooie groep van 18 deelnemers en ook Frans (op de fiets) voegde zich weer bij ons.

Vogelaars in het Aaltense Goor

We hoopten toch minstens één nachtegaal te horen. Vorig jaar hadden we met deze excursie pas op het allerlaatst een zingend exemplaar, maar wel net buiten het gebied (in het nu afgesloten deel!). Onze groep trok vol verwachting op pad in het nog wel toegankelijke deel van dit gebied, waar de slootjes nu gelukkig wel vol water stonden i.t.t. vorig jaar (droog voorjaar/zomer). Na nog even stilgestaan te hebben bij het bordje ‘Icoonlandschap’, zie ook dit filmpje, hoorden we gelijk op het eerste pad al de luide zang van een nachtegaal. Helaas bleef het bij een paar korte strofes en moesten we daar (voorlopig) maar genoegen mee nemen.

Vogelaars in het Aaltense Goor

Gelukkig viel er nog genoeg ander moois te zien en te horen: koekoek, zingende fitissen, tjiftjaffen, geelgorzen, grasmussen, boompiepers (inclusief baltsvlucht), gekraagde roodstaart, etc. En tenminste 8 reeën lieten zich mooi observeren. We liepen naar het zuidelijkste deel, waar sinds een paar jaar een plas-dras gedeelte is aangelegd (waterberging) dat nu vol water stond. Hierdoor veel watervogels als meerkoet, grauwe gans, maar ook dodaars (3 paartjes, volgens de groep van Frans die een telescoop bij zich hadden). Een opvliegende en roepende tureluur werd nog gespot en als kers op de taart een heuse flamingo! Helaas met de kop in de veren, dus een mooie foto zat er niet in. Deze vogel zal zich vermoedelijk binnenkort wel voegen bij de broedkolonie over de grens bij het Zwillbrocker Venn.

Foto door Chris Briek (lid VWG), die het een dag later wel lukte een mooi plaatje te schieten (via mobiel, met telescoop).

Boompieper Aaltense Goor
Boompieper

Op de terugweg kregen we een uitgebreid optreden (wat een repertoire!) voorgeschoteld door een rietzanger, die zich af en toe even liet zien als hij opvloog boven het riet. En warempel hoorden we nog een tweede nachtegaal, net voordat we ons weer bij de andere groep vervoegden. Einde van een prachtige zonnige excursie op deze voorjaarsochtend in een vers groen ontluikend landschap, dat hopelijk bespaard blijft van meer drugs-/giflozingen…

Gidsen: Kitty Janssen, Frans Witjes en Jeltje Berendsen (verslag)

Ontdek meer over

Deel deze pagina