Vogels

Geïmponeerd door de boomzangers

De Oude IJsselstreek 17 april 2023

Verslag vogelexcursie in de Slangenburg op zondag 16 april 2023

Met 13 aanwezigen starten we deze wandeling, georganiseerd door de Vogelwerkgroep, bij het kasteel De Slangenburg op een helaas iets bewolkte maar wel droge ochtend. Met twee ervaren gidsen Frank van H. en Gerard ter H. wisten Marjon van D. en ondergetekende zich voldoende ondersteund om deze wandeling te begeleiden.

De winterkoning, roodborst en meesjes herkende een ieder snel aan het geluid. Scherpe oren hoorden ook al snel de boomkruiper en de boomklever in het sterrenbos. In het vervolg zou de boompieper nog volgen zodat ons trio boomzangers compleet was. De middelste en grote bonte specht kwamen vervolgens ook in het zicht. Uiteindelijk hoorden we later alsnog de groene en de zwarte specht.

Een verrassing was vervolgens het ondergelopen weiland waar onze paardendeskundige Marjon het hinniken van de dodaars hoorde. Behalve de dodaars zagen we hier ook nog een paartje wintertalingen en een verdwaalde krakeend.

Gerard ontdekte een appelvink met een gedeelte van de groep. Meerdere zangvogels zoals de zanglijster, grote lijster, merel, fitis en gekraagde roodstaart waren te horen en te zien. Zelfs enkele reeën en twee eekhoorns werden gespot.

Uit de veren van een geplukte vogel kon zelfs obsidentify geen eenduidig antwoord geven. De oplossingen varieerden van sperwer en koekoek tot zanglijster. Omdat de veren afgebeten waren, was de boommarter de vermoedelijke dader.

Aan het eind van de wandeling kwam eindelijk nog een bleek zonnetje tevoorschijn, waardoor de boompieper alsnog zijn typische parachute vlucht liet zien en horen.

Een wilde appel (bloesem) en een slijmzwam werden ook nog gezien onderweg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: mede-gids Gert Jan Hoornenborg
Foto’s: Gerard ter Heijne en Gert Jan Hoornenborg

Ontdek meer over

Deel deze pagina