Lid worden?

Het lidmaatschap van IVN Amersfoort e.o. kost € 24,00 per jaar (lidmaatschap van huisgenootlid: € 12,00).

Als u lid bent ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad "Natuurkijker"' en de kwartaaluitgave "Mens en Natuur" van het landelijk IVN. Tevens kunt u met korting deelnemen aan IVN-activiteiten zoals groencursussen.

Als u financieel graag bij wil dragen aan de activiteiten van het IVN, maar niet in de gelegenheid bent om ook tijd beschikbaar te stellen, bent u van harte welkom als donateur.

Huisgenootlid worden?
Je kunt huisgenootlid worden van IVN Amersfoort e.o. als je op hetzelfde adres woont als een  gewoon lid of erelid. Je hebt dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, maar je ontvangt geen verenigingsbladen.

Donateur worden?
Het donateurschap van IVN Amersfoort e.o. kost € 10,00 per jaar, meer mag uiteraard ook. Hiermee ondersteunt u IVN Amersfoort e.o. financieel.
Uw bijdrage gebruiken wij om de uiteenlopende activiteiten te bekostigen.

Bankrekeningnummer    NL49INGB 0003670588

Als u donateur bent ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad "Natuurkijker" en kunt u met korting deelnemen aan IVN-activiteiten zoals groencursussen.

U wilt lid, huisgenootlid of donateur worden?
Dan kunt u één van onderstaande formulieren invullen en opsturen.

Aanmeldformulier Donateur of Huisgenootlid Amersfoort
We vragen u of u een machtiging tot betaling wilt afgeven.

Aanmeldformulier Lid
U wordt automatisch gekoppeld aan IVN-afdeling Amersfoort.

Ja, ik word lid!