Lid worden?

Het lidmaatschap van IVN Amersfoort e.o. kost € 24,00 per jaar (lidmaatschap van huisgenootlid: € 12,00).

Als u lid bent ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad "Natuurkijker"' en de kwartaaluitgave "Mens en Natuur" van het landelijk IVN. Tevens kunt u met korting deelnemen aan IVN-activiteiten zoals groencursussen.

Als u financieel graag bij wil dragen aan de activiteiten van het IVN, maar niet in de gelegenheid bent om ook tijd beschikbaar te stellen, bent u van harte welkom als donateur.

Donateur worden?
Het donateurschap van IVN Amersfoort e.o. kost € 10,00 per jaar, meer mag uiteraard ook. Hiermee ondersteunt u IVN Amersfoort e.o. financieel.
Uw bijdrage gebruiken wij om de uiteenlopende activiteiten te bekostigen.

Bankrekeningnummer    NL49INGB 0003670588

Als u donateur bent ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad "Natuurkijker" en kunt u met korting deelnemen aan IVN-activiteiten zoals groencursussen.

U wilt lid/huisgenootlid/jeugdlid/donateur of vrijwilliger worden?
Dan kunt u het onderstaande formulier invullen en opsturen.

Aanmeldformulier Donateur, Jeugdlid of Huisgenootlid Amersfoort
We vragen u of u een machtiging tot betaling wilt afgeven.

Aanmeldformulier Lid
U wordt automatisch gekoppeld aan IVN-afdeling Amersfoort.

Ja, ik word lid!