Knotten

Knotten

De naam dekt de lading maar ten dele. In het winterseizoen wordt om de twee weken in het landschap gewerkt. Knotelzen zagen, maar ook andere bomen worden geveld. Onderhoud aan het coulissenlandschap.

Onze knotploeg bestaat uit ongeveer een 25-tal vrijwilligers die vanaf oktober tot maart om de week zaterdag 's morgens bomen zagen. Dit gebeurt vrijwel alleen met handzagen.

Het betreft het onderhouden van knotwilgen. Maar ook het afzetten van o.a. elzen en essen. Met het zagen van dit hak/geriefhout worden de ecologische en landschappelijke waarden van de singels en bosjes behouden.

Dit werk gebeurt in een zeer gemoedelijke sfeer. Koffie en thee wordt per toerbeurt verzorgd door de ploegleden.

Voor het gereedschap o.a. de handzagen en handschoenen wordt gezorgd.

Vaak is het op terrein van Stichting de Boom ten zuiden van Leusden.

De data en lokaties worden in de agenda aangegeven.

Informatie is te verkrijgen bij a.hunsche@outlook.com

Zie ook onze knot-website https://sites.google.com/site/knotploegamersfoort/home