Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen

Bij de werkgroep "Handen uit de mouwen" gaat het ook letterlijk om de handen uit de mouwen te steken. In 2017 is de werkgroep bezig geweest op een stuk zandverstuiving in Oud Leusden. De werkzaamheden bestonden uit onder andere het gebied vrij maken van Grove den, Amerikaanse vogelkers, Berken etc. Het op rillen leggen van de gerooide/gesnoeide bomen en struiken zodat vogels, kleine zoogdieren, insecten etc. schuilgelegenheid hebben.
Het volgende project is een langdurig project in het gebied Nimmerdor in Amersfoort. Ook daar is het de bedoeling om het gebied vrij te maken van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Door het verwijderen van deze (jonge) bomen en struiken krijgen de inheemse planten en struiken de kans om te groeien.

Vrijwillgers kunnen zich opgeven via: nimmerdor@ivnamersfoort.nl