Communicatie

Onder de noemer communicatie vallen binnen de Amersfoortse afdeling alle groepen die iets met communicatie doen. Hieronder vallen onder andere: de website, PR, de Infostand.


Infostand
Werkgroep infostand, onderdeel van de werkgroep Communicatie, beheert de informatiestand van het IVN. De stand is aanwezig bij bijzondere activiteiten, zoals de jaarlijkse open dag van CNME ‘Het Groene Huis’, een activiteit in het kader van de Groene Maand of de Groene Markt in Leusden.
In de stand is, behalve informatie, een plek ingeruimd voor de verkoop van IVN-uitgaven, zoals zoekkaarten, boekjes, wandelroutes en dergelijke. Veel van de IVN-uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij CNME ‘Het Groene Huis’.
 

PR
De werkgroep PR, onderdeel van het platform Communicatie, ondersteunt werkgroepen bij de publiciteit rondom de wandelingen, cursussen en andere IVN-activiteiten.

Neem voor meer informatie contact op via communicatie@ivnamersfoort.nl.

Natuurkijker
De werkgroep Natuurkijker verzorgt als onderdeel van de werkgroep Communicatie de uitgave van het verenigingsblad de Natuurkijker. Leden en donateurs van IVN Amersfoort e.o. en KNNV ontvangen ieder kwartaal de Natuurkijker.

De redactie en opmaak van de Natuurkijker worden verzorgd door Kees de Heer, Marian Marseille en Olav-Jan van Gerwen.

De Natuurkijker komt vier maal per jaar uit op de eerste van de maand waarin een nieuw seizoen begint.

De Natuurkijker en de laatste Uitlopers zijn digitaal te vinden op de website onder Publicaties!!

Sluitingsdatum kopij Verschijnt Agenda
10 februari 1 maart maart, april, mei
10 mei 1 juni juni, juli, augustus
10 augustus 1 september september, oktober, november
10 november 1 december december, januari, februari

Kopij en gegevens voor de agenda kunnen voor de sluitingsdata worden ingestuurd naar redactie.natuurkijker@gmail.com t.a.v. Marjan Marseille.

Website
De werkgroep website is onderdeel van de Werkgroep Communicatie. De website informeert over de doelstelling en activiteiten van IVN Amersfoort e.o. De werkgroep houdt zich bezig met het uiterlijk en technische onderhoud van deze site. Verder denken we mee over mogelijkheden om bekendheid te geven aan de activiteiten van het IVN en werken we ideeën voor de site uit.

De foto's zijn beschikbaar gesteld voor deze website. De foto's zijn eigendom van de fotografen, gelieve deze niet te kopiëren.

Overname van informatie is toegestaan, mits met vermelding van bron. Een bericht van overname stellen we bijzonder op prijs.

Aan de site leveren diverse mensen een bijdrage in de vorm van ideeën, teksten en foto's. Heb je tips, ideeën enzovoorts, schroom niet en meld ze bij de coördinator van de Werkgroep Website, Hans van den Brandt, Tel.: 06-54696125 of e-mail ivn.website@gmail.com