Gezondheid

Kwetsbare ouderen hebben baat bij natuur

Groen doen zorg 7 december 2023

In de afgelopen decennia hebben wetenschappers steeds meer bewijs gevonden dat de natuur een belangrijke rol speelt in het welzijn van mensen. Voor kwetsbare ouderen kan de natuur zelfs een bron van vitaliteit en gezondheid zijn. Dit is de conclusie van een recent onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Aging and Mental Health.

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen die regelmatig tijd in de natuur doorbrengen, een betere fysieke en mentale gezondheid hebben dan ouderen die dat niet doen. Zelfs korte periodes in de natuur, zoals een wandeling in het park of een bezoek aan een bos, kunnen al een positief effect hebben op de gezondheid van kwetsbare ouderen.

Aandacht voor groene ruimtes
Dit is goed nieuws voor ouderen die bijvoorbeeld in verzorgingshuizen wonen en minder mobiel zijn. In veel gevallen is het voor deze ouderen moeilijk om naar buiten te gaan en te genieten van de natuur. Het is dan ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor het creëren van groene ruimtes in en rondom verzorgingshuizen, zodat ouderen de mogelijkheid hebben om te genieten van de natuur.

Naast de fysieke voordelen van tijd in de natuur doorbrengen, kan het ook bijdragen aan het welzijn van ouderen op mentaal gebied. Uit het onderzoek blijkt dat ouderen die regelmatig in de natuur zijn, minder last hebben van angst en depressie. Dit is een belangrijk gegeven, aangezien veel ouderen hier mee te maken krijgen.

Gezonde, vitale oude dag
De relatie tussen natuur en gezondheid is al langer bekend, maar het onderzoek van Aging and Mental Health laat zien dat deze relatie ook voor kwetsbare ouderen van groot belang kan zijn. Het is dan ook zaak dat we hier meer aandacht aan besteden en ervoor zorgen dat ouderen de mogelijkheid hebben om te genieten van de natuur, ook als ze minder mobiel zijn. Al met al biedt dit onderzoek een belangrijk inzicht in hoe we de gezondheid en het welzijn van kwetsbare ouderen kunnen verbeteren. Door te zorgen voor groene ruimtes in en rondom verzorgingshuizen en door ouderen te stimuleren om tijd in de natuur door te brengen, kunnen we bijdragen aan een gezondere en vitalere oude dag.

Flower project

Om kwetsbare ouderen een groenere oude dag te bieden is IVN Natuureducatie deelnemer in het Flower project. De ambitie van het Flower-project is om kwetsbare ouderen meer tijd in de natuur door te laten brengen om hun welzijn, gezondheid en sociale inclusie te verbeteren. Dit doen we door in te steken op het inspireren van en het versterken van vaardigheden van hun zorgverleners, formeel (professionals) en informeel (familie en vrienden). Flower is een Europese samenwerking ondersteund door Erasmus+. Met organisaties uit Slovenië, Italië, Spanje en Nederland bundelen we onze kennis en krachten.

 

Meer lezen?

  1. “Green space and cognitive ageing” gepubliceerd in Environmental Health Perspectives: Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen groene ruimtes en cognitieve veroudering bij ouderen en concludeert dat groene ruimtes een positief effect kunnen hebben op de cognitieve gezondheid van ouderen.
  2. “The impact of green spaces on mental health in elderly populations: A systematic review and meta-analysis” gepubliceerd in International Journal of Environmental Research and Public Health: Dit artikel biedt een systematisch overzicht van onderzoek naar de relatie tussen groene ruimtes en mentale gezondheid bij ouderen en concludeert dat groene ruimtes een positief effect kunnen hebben op de mentale gezondheid van ouderen.
  3. “The Health Benefits of Urban Nature: How Much Do We Need?” gepubliceerd in Bioscience:
    Dit artikel onderzoekt de vraag hoeveel groene ruimtes nodig zijn om gezondheidsvoordelen te behalen en concludeert dat zelfs kleine hoeveelheden groen een positief effect kunnen hebben op de gezondheid van ouderen.

 

Meer over het Flower Project

Ontdek meer over

Deel deze pagina