Flower: natuur voor ouderen

De ambitie van het Flower-project is om kwetsbare ouderen meer tijd in de natuur door te laten brengen om hun welzijn, gezondheid en sociale inclusie te verbeteren. Dit doen we door in te steken op het inspireren van en het versterken van vaardigheden van hun zorgverleners formeel (professionals) en informeel (familie en vrienden).

Onderzoek toont aan dat verbonden zijn met de natuur gezond is: verhoogde vitaliteit, verbeterde geestelijke gezondheid en cognitieve vermogens, meer sociale interacties en over het algemeen een grotere tevredenheid met het leven. Aan de andere kant brengen mensen grootste deel van hun tijd binnen door, zeker ouderen.

Velen van hen lijden aan dementie, eenzaamheid of fysieke beperkingen met verminderde mobiliteit. Dit geeft extra belemmeringen om naar buiten te gaan en in contact te staan met de natuur. Nadelig voor de mens maar ook voor de samenleving: verbondenheid met de natuur leidt juist tot milieubewust en duurzaam gedrag.

Projectdoelstellingen

  • Het bevorderen van sociale inclusie en betrokkenheid van kwetsbare ouderen, evenals algeheel welzijn en gezondheid.
  • Het ondersteunen van bewustwording over duurzaamheid en het belang van natuurbescherming.
  • Het bevorderen van toegankelijke en flexibele leermogelijkheden, waarbij generaties bij elkaar worden gebracht en kwetsbare ouderen worden gesterkt.

Het project zal begeleide activiteiten en workshops in de natuur aanbieden voor kwetsbare ouderen en hun zorgverleners. Het project resulteert in een set (online) leermiddelen die specifiek zijn ontworpen voor natuurbeleving samen met kwetsbare ouderen. Denk daarbij aan:

  • Feiten over de voordelen voor kwetsbare ouderen van buiten zijn in de natuur
  • Tips en tricks om op een toegankelijke manier van de natuur te genieten.
  • Creatieve en betekenisvolle activiteiten om samen te ondernemen in de natuur, waarbij de zintuigen en sociale verbinding tussen generaties worden gestimuleerd (bijv. natuurfotografie, bladversiering, tuinieren, etc.)

Flower is een Europese samenwerking ondersteund door Erasmus+. Met organisaties uit Slovenië, Italië, Spanje en Nederland bundelen we onze kennis en krachten.