Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie. Vaak hebben ouderen geen of slechts beperkte toegang tot de natuur terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid.

grijs-groen-gelukkig

Training

Natuur een duidelijke plek geven in de tuin van een zorglocatie is één ding. Het een plek geven in de cultuur van je organisatie is iets anders. Met deze training geven we natuur een plek in het hart van een organisatie: de medewerkers.

Inhoud training

Groen is goed voor cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers én medewerkers! Maar hoe geef je invulling aan meer natuurbeleving in de toch al drukke dagelijkse praktijk? Deze training over ‘waarom’ en ‘hoe’ zorgt voor meer gedragenheid voor natuur onder zorgmedewerkers. Naast een flink aantal praktische natuurbelevingsactiviteiten komen onderwerpen aan bod die direct raken aan het dagelijks werk in de zorglocatie: meer regie leggen bij cliënten, de rol van vrijwilligers, het bespreken en verlagen van drempels om natuur te integreren in je werk. We gaan in op de bewezen voordelen van natuur, geven praktische handvatten en behandelen tegenwerpingen.

Resultaten

 • Kennen de deelnemers het belang van groen van voor ouderen;
 • Hebben de deelnemers zicht op welke groene interventies in de ouderenzorg mogelijk zijn;
 • Zijn de deelnemers gemotiveerd om groen als middel voor een zinvolle daginvulling in de ouderenzorg in te zetten;
 • Kunnen de deelnemers een aantal bijzondere groene dagbestedingsactiviteiten opzetten;
 • Hebben de deelnemers een aantal groene dagbestedingsactiviteiten uitgevoerd;
 • Weten de deelnemers hoe ze de regie voor groene dagbestedingsactiviteiten deels bij cliënten, familie en mantelzorg kunnen leggen;
 • Is de weerstand verlaagd om groen in de dagelijkse werkzaamheden te integreren.

Hoe werkt de training?

 1. Gezamenlijk wordt een datum, tijd en locatie bepaald. Ook wordt de inhoud van de training besproken en op basis van de behoefte aangepast. De basis opzet van de training is 2 x 6 uur, dus 2 dagen.
 2. De werving ligt bij de zorgorganisatie, IVN kan ondersteunen met advies over aanpak en met een flyer. Er kunnen minimaal 6 en maximaal 16 medewerkers aan de training meedoen.
 3. Tussen de eerste en tweede trainingsdag gaan de deelnemers zelf aan de slag om de natuur op te nemen in hun eigen werkproces. Na afloop van de tweede trainingsdag kunnen de resultaten optioneel worden gebundeld en samengevoegd met andere sprekende voorbeelden.
 4. Enige tijd na het geven van de training neemt IVN contact op om de training te evalueren. Hierin is vooral belangrijk: hebben bewoners en medewerkers structureel meer contact met natuur?

Doelgroep

Zorg- en welzijnsmedewerkers, teamleiders, managers, facilitaire afdeling.

Betrokken partijen: Zorg- en welzijnsmedewerkers, teamleiders, managers, vrijwilligerscoördinator, vastgoedbeheerder/facilitair manager.

IVN is altijd op zoek naar medestanders die onze droom delen en aan de slag willen met het vergroenen van de zorg. We zoeken zorginstellingen die aan de slag willen met groene, vrijwilligers die hun eigen passie en energie willen inzetten of andere partijen die onderdeel willen worden van het groeiende netwerk Natuur & Gezondheid.

Prijsindicatie

Standaardtraining (2 x 6 uur)
€ 2.500,- (excl. btw)

Verkorte training (2 x 4 uur)
€ 1.600,- (excl. btw)

Activiteitenbundel
€ 400,- (excl. materiaalkosten)

Interesse of vragen over de training? Neem contact met ons op