Groene activiteiten

 

Natuur een vaste plek geven in de activiteitenaanbod, daar gaan we voor. IVN en de zorglocatie komen samen tot een serie aan groene activiteiten voor cliënten van zorginstellingen.

We doen dat bij voorkeur door duurzame samenwerkingsverbanden op te zetten met organisaties uit de buurt die groene activiteiten kunnen realiseren. IVN kan ook helpen met het opzetten van nieuwe groene activiteiten die door medewerkers zelf opgepakt worden. Mogelijke samenwerkingsactiviteiten zijn:

Hoe werkt het?

 1. Werksessie: inventariseren opties groene activiteiten
  Voorafgaand aan het ontwikkelen van het activiteitenaanbod vindt een Groenscan plaats (apart traject). Op basis hiervan is een beeld ontstaan van mogelijke groene activiteiten voor cliënten van de zorginstelling. IVN bespreekt de uitkomsten met (het team van) welzijnsmedewerkers.
 2. Uitwerken activiteiten
  IVN neemt contact op met potentiële samenwerkingspartijen en faciliteert afspraken tussen de zorgorganisatie en derde partij.
 3. Try-outs
  We zorgen dat minimaal twee tot drie activiteiten worden gerealiseerd die met inzet van derden ook een vervolg kunnen krijgen.
 4. Overdracht
  Is de uitvoering van de activiteit door beide partijen positief ervaren, dan faciliteert IVN het komen tot afspraken voor de toekomst.

Doelgroep: cliënten/bewoners en medewerkers van de zorginstelling

Betrokken partijen: medewerkers zorg en medewerkers welzijn, (IVN)vrijwilligers, externe samenwerkingspartners

Prijsindicatie

€ 3.000,- exclusief btw