Trainingen

Om groen blijvend een plek te geven in de zorg is het belangrijk dat medewerkers en idealiter ook mantelzorgers en vrijwilligers de natuur binnen en buiten de zorglocatie leren benutten. Niet iedereen voelt zich echter voldoende toegerust om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. Sommige vrijwilligers hebben weinig ervaring met de zorg, terwijl medewerkers het gevoel hebben te weinig van de natuur te weten. IVN biedt diverse trainingen en workshops om deze drempels weg te nemen.

Trainingen

Training Grijs, Groen & Gelukkig

Grijs, Groen & Gelukkig

Natuur een duidelijke plek geven in de tuin van een zorglocatie is één ding. Het een plek geven in de cultuur van je organisatie is iets anders. Met deze training geven we natuur een plek in het hart van een organisatie: de medewerkers.

Training Natuur en Dementie

Natuur en Dementie

Natuur doet je goed, ook mensen met dementie. Tal van onderzoeken hebben de heilzame werking van natuur aangetoond. Ook is het een gegeven dat mensen met dementie nauwelijks nog in de natuur komen. Daarom biedt IVN een training aan gericht op het stimuleren van natuurbeleving voor mensen met dementie.

Workshops Groen verbindt

Workshops Groen verbindt

IVN biedt diverse workshops rond korte, praktische onderwerpen voor zorgmedewerkers en vrijwilligers. Deelnemers verlaten de workshop vol ideeën en inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Training Natuur doet je goed

Natuur doet je goed

In de training ‘Natuur doet je goed’ leer je welke groene activiteiten  je buiten met een cliënt kan doen. De training neemt deelnemers in twee dagdelen mee op reis langs een serie eenvoudige, maar heel effectieve natuurbelevingsactiviteiten.