De groenscan

 

De groenscan brengt mogelijkheden voor natuurbeleving in beeld. IVN kijkt met zorgorganisaties naar manieren waarop zij kunnen vergroenen en natuur in kunnen zetten in het zorgaanbod. We gaan met de groenscan per locatie na aan welke groene interventies het meest behoefte is en welke mogelijkheden er zijn voor natuur-inclusieve zorg. We geven advies over de mogelijkheden voor meer fysiek groen binnen en buiten, voor samenwerkingsverbanden met derden en voor mogelijke groene activiteiten binnen en buiten een zorglocatie.

De groenscan levert in een aantal stappen, een rapport op dat concrete suggesties bevat voor fysieke vergroening en voor natuurbelevingsactiviteiten. Uitgangspunt is dat het aanbod van natuur en van groene activiteiten een bijdrage levert aan het welzijn van cliënten, én het werk van medewerkers niet verzwaart. Ook sluiten we aan bij beleid ten aanzien van het betrekken van de buurt en omgeving.

Hoe werkt de groenscan?

Via onderstaande zes stappen brengt de groenscan de mogelijkheden voor naturbeleving in beeld:

 1. Locatiescan
  Tijdens een persoonlijke kennismaking maakt IVN afspraken met de zorglocatie over het proces en de aanpak. Hierbij wordt direct een eerst scan gemaakt van de locatie en de directe omgeving.
 2. Digi-scan
  Op basis van internetgegevens wordt een scan van de omgeving gemaakt: wat zijn interessante groene plekken? Welke organisaties en verenigingen zouden een rol kunnen spelen in het mede mogelijk maken van natuurbeleving voor cliënten?
 3. Interne kennis en ervaringen
  Inventarisatie van bestaand aanbod van natuur en groene activiteiten. Dit gebeurt middels vragenlijsten of gesprekken met medewerkers over bestaande groene activiteiten, wensen en behoeften, kennis en vaardigheden.
 4. Samenwerking
  We zoomen nader in op het inventariseren van de opties voor samenwerking met derden. Waar mogelijk worden eerste contacten gelegd. Tijdens deze stap kan al invulling gegeven worden aan een groene activiteiten agenda.
 5. Groenscan rapport
  We maken een rapport op met een beschrijving van de mogelijkheden voor fysieke vergroening (buiten en binnen) én voor mogelijkheden om natuurbeleving te organiseren, waar mogelijk samen met derden.
 6. Van rapport naar praktijk
  Medewerkers bespreken het rapport in een door IVN begeleide sessie, waarin plannen worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Zo blijft het rapport niet op de plank liggen maar is het een startpunt.

Doelgroep: Cliënten,bewoners en medewerkers van de zorglocatie

Betrokken partijen: Zorg- en welzijnsmedewerkers, teamleiders, managers, vrijwilligerscoördinator, vastgoedbeheerder/facilitair manager, mogelijke samenwerkingspartners in de buurt, cliëntenraad

Prijsindicatie

€ 3.000,- (excl. btw)