Natuur doet je goed

In de training ‘Natuur doet je goed’ leer je welke groene activiteiten  je buiten kanl doen samen met een cliënt. De training neemt deelnemers in twee dagdelen mee op reis langs een serie eenvoudige, maar heel effectieve natuurbelevingsactiviteiten. Het oefenen van de activiteiten staat centraal. De activiteiten gaan in op creativiteit, stilte en de zintuigen. Ongeveer 14 activiteiten worden gezamenlijk doorlopen en behandeld. Daarnaast is er aandacht voor het wetenschappelijk bewezen effect van natuurbeleving. Er kan extra worden stilgestaan bij de mogelijkheden voor mensen met dementie. Als huiswerkopdracht gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met de activiteiten. Na afloop van het tweede dagdeel krijgen alle deelnemers een boekje met 25 activiteiten en een rugzakje met materialen mee.

Hoe werkt het?

 1. Voorbereiding
  Er wordt gezamenlijk de data, tijd en locatie bepaald.
 2. Werven deelnemers en locatiebezoek
  Deelnemers aan de training kunnen in- maar ook extern worden geworven. De training kan daarmee ook een middel zijn om nieuwe vrijwilligers de werven. IVN kan een flyer ontwikkelen om hierin te ondersteunen. De locatie wordt bezocht en op basis van de mogelijkheden buiten wordt de inhoud van de training bepaald.
 3. Eerste trainingsdag en opdracht
  De training wordt in twee dagdelen aangeboden, met ca. vier weken tussentijd. Na afloop van de eerste trainingsdag ontvangen de deelnemers een rugzakje met materialen die gebruikt kunnen worden tijdens de activiteiten en een boekje waarin de activiteiten worden uitgelegd. In de tussenliggende weken gaan de deelnemers zelf aan de slag en oefenen de activiteiten.
 4. Tweede trainingsdag
  Tijdens de tweede trainingsdag worden naast nieuwe activiteiten behandeld ook gekeken naar de borging van de activiteiten. Dit wordt samen met een zorgmedewerker of vrijwilligerscoördinator gedaan.

Doelgroep: zorg- en welzijnsmedewerkers, mantelzorgers en (IVN)vrijwilligers

Betrokken partijen: Zorg- en welzijnsmedewerkers, vrijwilligerscoördinator, buurtorganisaties, buurtbewoners.

Prijsindicatie

Training
€ 1.600,- exclusief btw
Optioneel: Rugzakjes                                                  
€ 33,25 per deelnemer, exclusief btw
Optioneel: Inspiratieboek Alle ouderen naar buiten        
€ 24,50 per stuk

Interesse of vragen over de training? Neem contact met ons op