Groene buurtzorg

 

Met ‘Groene Gelukkige buurt’ betrekken we de buurt door groene activiteiten in en rond een zorginstelling. De omgeving van een zorglocatie is betrokken bij het groen en groenonderhoud rondom de locatie. Door gezellige én nuttige groene activiteiten te organiseren brengen we bewoners, buren en maatschappelijke partijen samen. Zo wordt een zorglocatie echt onderdeel van de buurt. Een levendige buurt.

Onbekend maakt onbemind. Wij geloven in het verbinden en samen brengen van mensen. Dit doen we door middel van natuur. Met als extra winst dat natuur en groenbeleving bijdraagt aan welzijn en geluk. Betrokkenheid van de buurt leidt tot meer activiteit, inclusiviteit en sociale cohesie. Een buurt die voelt als thuis. Daarom bouwen we samen aan Groen Gelukkige Buurten.

Hoe werkt Groen Gelukkige buurt?

 1. Projectteam
  IVN Natuureducatie stelt een projectteam samen bestaande uit een lokale projectleider van de zorglocatie, medewerkers van de zorginstelling, vrijwilligers en/of buurtbewoners en IVN-medewerkers. Dit team staat aan de lat voor het organiseren van groene activiteiten.
 2. Financiering
  In samenspraak met de zorgorganisatie en gemeente wordt bepaald welk budget ingezet kan worden voor eigen uren, inzet medewerkers en materiaalkosten. Opties voor het aanvragen van fondsen en subsidies worden onderzocht.
 3. Intern draagvlak
  Voordat er breed wordt gecommuniceerd over het project, worden medewerkers van de zorglocatie betrokken bij de plannen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar het ophalen van input van alle medewerkers draagt wel bij aan een positief eindresultaat.
 4. Inventarisatie van de buurt
  IVN inventariseert de mogelijkheden en opties in de buurt, maken een Groenscan en leggen contacten met relevante partijen. We doen dit samen/in nauwe afstemming met het projectteam.
 5. Organisatie groen-gelukkige activiteiten
  De Groen Gelukkige Buurt krijgt vorm door de organisatie van groene buurtactiviteiten. De projectgroep organiseert activiteiten die ten goede komen aan de wijk én bewoners van de zorginstelling.
 6. Vorming groengroep
  We zorgen dat er een groep van vrijwilligers betrokken wordt die bij wil dragen aan de borging van de natuur(beleving) bij de zorginstelling. Zij zorgen voor de lokale continuering van het project. Interne en externe communicatie zijn een essentieel onderdeel om ervoor te zorgen dat zowel binnen als buiten de instelling bekendheid is over de Groen Gelukkige Buurt en de georganiseerde activiteiten.

Doelgroep: cliënten/bewoners en medewerkers van de zorginstelling, vrijwilligers

Betrokken partijen: zorg- en welzijnsmedewerkers, maatschappelijke organisaties, partijen uit de buurt, vrijwilligers, buurtbewoners

Prijsindicatie

€ 15.000,-