Ook leerkrachten gebaat bij groen schoolplein

Ook leerkrachten gebaat bij groen schoolplein

De groene revolutie Zeeland 2 mei 2019

Een groen plein biedt kansen om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren én heeft een positief effect op de vitaliteit van leerkrachten, zo blijkt uit recent Zeeuws onderzoek. Hogeschool Zeeland onderzocht in opdracht van IVN Natuureducatie de stand van zaken rond schoolpleinen en buitenles in Zeeland. Dat Zeeland nog weinig groene pleinen heeft, lijkt vooral te komen door een gebrek aan geld. Daarom lanceert IVN deze maand een subsidieregeling voor scholen die nog in 2019 willen vergroenen.

Steeds meer studies tonen een positief effect van een natuurlijke schoolomgeving op de ontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit de Literatuurstudie Hogeschool Zeeland. De groene omgeving draagt vooral bij aan ontwikkeling op motorisch, cognitief en sociaal vlak. Enkele studies tonen zelfs aan dat de schoolprestaties van kinderen verbeteren naarmate de omgeving groener is.

Meer natuur = minder stress

Maar niet alleen voor leerlingen, ook voor leerkrachten kan een groen plein veel betekenen. De werkdruk in het onderwijs is hoog. Een groen schoolplein lijkt kansen te bieden om stress te reduceren. Bijna alle leerkrachten uit het praktijkonderzoek zouden graag een groen schoolplein willen. Dat de meeste pleinen nog grijs zijn, komt volgens hen door de grote investering die een transformatie van grijs naar groen met zich meebrengt.

Sybren Slimmen, onderzoeker aan de Hogeschool Zeeland: “Het avontuurlijke groene schoolplein biedt niet alleen een kans om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren, maar heeft ook een positief effect op de vitaliteit van leerkrachten. De kansen worden in Zeeland nog niet volledig benut. Als er al groen is, wordt dat weinig ingezet tijdens pauze- en lesmomenten, en bijna 80% van de pleinen is grotendeels grijs.”

Subsidie voor vergroening

Om scholen tegemoet te komen in hun transformatie van grijs naar groen, biedt IVN Natuureducatie met steun van Provincie Zeeland een subsidie aan. 50% van de materiële kosten kan worden vergoed, tot een maximum van € 10.000. Zo kunnen nog in 2019 de eerste 10 Zeeuwse scholen een start maken met de vergroening van hun schoolplein. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Deel deze pagina